Inrikes

Sänkta ungdomslöner – ett hot mot alla löntagare

Publicerad i
#33
Lästid 2 min

Folkpartiet föreslår att Umeå kommun ska införa sänkta ungdomslöner. Man vill att ungdomar (15-24 år) ska kunna anställas för 75 % av ingångslönen. Förslaget, som gäller den kommunala sektorn, kommer innebära att den förväntade heltidslönen för ungdomar blir 12 000 kr (före skatt). Införandet av ungdomslöner är inte ett lokalt utspel, utan följer Folkpartiets fastslagna partilinje. Folkpartiet tar därmed upp kampen med Centerpartiet om att vara det mest ungdomsfientliga partiet!

Centerpartiet har, ända sedan 2009, drivit frågan om sänkta ungdomslöner. Dessutom påbörjade Centerpartiet, redan 2006, sina ansatser för att försämra anställningstryggheten. Men problemet för många unga idag är att det redan är svårt att hitta ett tryggt och fast arbete. Hela 50 % av alla unga mellan 15-24 har tidsbegränsade anställningar. En tidbegränsad anställning försvårar möjligheterna att planera sitt liv och exempelvis skaffa en bostad.

Folkpartiet menar, i likhet med Centerpartiet, att sänkta ungdomslöner skapar fler arbeten för ungdomar. Men resultatet blir istället att ungdomar kommer att utgöra en ”låglönereserv” vilket kan pressa ned lönerna för samtliga löntagare. Arbetsgivarna kommer att kunna spela ut unga löntagare mot äldre.

Sverige har haft massarbetslöshet bland ungdomar sedan krisåren 1989-1993. Nu har den borgerliga alliansen styrt Sverige i närmare två mandatperioder, utan att bekämpat varken ungdomsarbetslösheten eller utanförskapet. I december 2011 var 125 000 ungdomar arbetslösa (20,8 %). Både Folkpartiets och Centerpartiets förslag bör ses mot bakgrund av regeringens misslyckande att avskaffa massarbetslösheten bland ungdomar.

Ett exempel på regeringens misslyckande är privatiseringsivern inom vård-skola-omsorg. År 2009 gick drygt 8 miljarder kronor av skattepengarna till privata välfärdsbolag. 8 miljarder motsvarar lönekostnaden för 20 000 undersköterskor.

Folkpartiet vill inte omvandla de privata vinsterna till ungdomsjobb och föreslår därför sänkta ungdomslöner. Ett förslag som blir än mer olustigt när man betraktar Umeå kommunkoncerns överskott under 2011, som var 254 miljoner kronor! Dessutom har 19 börsnoterade storföretag, som presenterat sina bokslut för det gångna året, planerat en sammanlagd aktieutdelning på 86 miljarder kronor. 86 miljarder motsvarar årslönen för ca 200 000 heltidsanställda löntagare.

Folkpartiets och Centerpartiets attacker på ungdomslönerna syftar till att pressa ned lönenivåerna för alla löntagare, men även att dölja det faktum att alliansen hittils inte haft någon politik för att stoppa avindustrialiseringen. Istället för en politik som kan försvara och vidareutveckla decennier av industriellt kunnande och traditioner i företag som SAAB och AstraZeneca ger man sig på ungas löner.

Lämna en kommentar