Umeå

Fler äldre men färre platser på äldreboendena i Umeå

Patrik Brännberg
Publicerad i
#34
Lästid 3 min

Nya Arbetartidningen kan nu presentera siffror som visar att det är svårare än på flera årtionden att få plats på ett äldreboende i Umeå.

Trots att antalet umeåbor över 80 år ökat med nästan 900 personer den senaste 10-årsperioden (33 %) har antalet platser på äldreboenden minskat med ca 10 %. Tabellen nedan visar den dramatiska förändringen. År 2002 kunde 31 % av alla över 80 år få en plats på ett äldreboende. Nio år senare hade andelen sjunkit till endast 21 %.
– De här siffrorna är naturligtvis inte bra, säger Yngve Lindqvist, vice ordförande i PRO Västerbotten.

Det minskade antalet platser har inneburit att kraven för att få plats på ett äldreboende har ökat. Idag måste den som flyttar in på ett boende bedömas vara i behov av ”omfattande hjälp dygnet runt”. Detta gör att bara de äldsta och sjukaste kan komma i fråga för en plats.

Att allt färre äldre får plats på ett boende innebär en försämrad livskvalité för många. En plats på ett äldreboende kan innebära ökad trygghet. Att kunna äta tre måltider mat per dag, tillsammans med andra, innebär dessutom en helt annan social situation – speciellt för den som blivit ensam på ålderns höst.

– Den som vill och kan bo kvar hemma ska naturligtvis få göra detta. Men idag tvingas allt fler att bo kvar hemma, vilket riskerar att leda till ett liv i isolering, säger Jan Hägglund, ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.

Umeå kommun motiverar minskningen av antalet platser inom äldreomsorgen med att fler äldre ska ges möjlighet att bo kvar hemma.
– Det där med att många ”vill bo kvar hemma” är lite knepigt, säger Yngve Lindqvist, PRO. Bor man på ett äldreboende med eget hyreskontrakt är ju det också ”hemma”.
– Det klart att många äldre vill bo kvar i samma bostadsområde – men inte nödvändigtvis i samma lägenhet.

– I Umeå kommun finns en medveten strävan att minska antalet platser på äldreboenden, säger Jan Hägglund. Det tycker jag är en felprioritering. Det finns nämligen resurser till en utbyggnad av äldreboendena. Arbetarpartiet vill bygga ut antalet platser så att så många äldre som möjligt fick en möjlighet att bo kvar på sitt gamla bostadsområde. Detta kan lösas genom att mindre enheter byggs på varje bostadsområde. På så sätt skulle möjligheten att behålla det sociala nätverket öka. Idag tvingas allt för många äldre att flytta över halva stan för att få plats på ett boende.

Jan Hägglund tycker att minskningen av boenden inom äldreomsorgen, kombinerat med de ständiga nedskärningarna på personal, är provocerande.
– Mot bakgrund av att Umeå kommunkoncern haft sammanlagda överskott på över 1300 miljoner de senaste sex åren, skulle läget inom äldreomsorgen kunnat vara ett helt annat.

Lämna en kommentar