Inrikes

Centerpartiets krigsförklaring om lönerna

Publicerad i
#35
Lästid 3 min

Folkpartiet krävde i början av året sänkta löner för ungdomar inom offentlig sektor. Nu har ett annat regeringsparti, Centerpartiet, utvecklat förslaget. Centerpartiets förslag innebär dels sänkta ingångslönerna både i privat och offentlig sektor, dels att sänka dem för alla åldersgrupper – alltså även för vuxna!

Annika Qarlsson, Centerpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor, pekar speciellt ut ”lågutbildade” och ”vissa invandrare”.

– Jag tror att det behöver ner kanske 20–25 procent, och i vissa branscher kanske det handlar om ännu lägre ingångslöner, fortsätter Annika Qarlsson.

– Förslaget är häpnadsväckande provokativt, vilket understryks av att det kommer mitt under avtalsrörelsen! Centerpartiet framstår som allt mer extremt, säger Tomas Westerström medlem i kommunal.

Centerpartiet har redan tidigare profilerat sig som den borgerliga regeringens ”högerspets”. Centern, det tidigare bondepartiet, framförde redan år 2009 sänkta ingångslöner för ungdomar och partiet har sedan år 2006 förespråkat ett avskaffande av LAS.

Centerpartiet motiverar sitt senaste förslag med att lägre löner gör att företagen kan anställa fler. Men höga löner eller brist på lönsamhet är knappast orsakerna till arbetslösheten. I LO-rapporten ”Avtal2012” presenteras en europeisk jämförelse av sambandet mellan nivåerna för lägstlöner och arbetslösheten. Rapporten konstaterar att höga lägstlöner inte har något samband med arbetslösheten. Tvärtom visar den europeiska jämförelsen att länder med en liten lönespridning har den högsta sysselsättningsgraden.

År 2011 gjorde 70 svenska storföretag en sammanlagd vinst på 468 miljarder kronor. Samtidigt (2010) uppmättes de lägsta löneökningarna i Sverige på 55 år. Om lönerna släpar efter ytterligare kommer företagen inte att anställa fler – utan bara att ta ut ännu större vinster. SME Direkt räknar med att den sammanlagda aktieutdelningen i år kan komma att uppgå till 170 miljarder kronor.

Att Centerpartiet lägger sitt lönesänkarförslag just nu, mitt under avtalsrörelsen, antyder dock att det inte handlar om att minska arbetslösheten.

– Centerns syftet verkar istället vara att stärka arbetsgivarsidan i löneförhandlingarna. Budskapet till löntagarna är: går ni inte med på arbetsgivarsidans bud med låga löneökningar kan regeringen sänka era löner istället, säger Tomas Westerström.

Centerpartiet har från att varit ett borgerligt center – och folkrörelsepartiet blivit ett alltmer smalt högerparti inom alliansregeringen. Förslaget om sänkta löner från Centerpartiet innebär att partiet slutgiltigt har brutit med sin historia som ett borgerlig folkrörelseparti.

– Det är länge sedan partiet stod för yrkeslivserfarenhet och en insikt i glesbygdens problem, säger Patrik Brännberg ansvarig utgivare för Nya arbetartidningen.

Dagens partiledning, ”stureplanscentern”, präglas av den nyliberala ideologin. Samtidigt har partiets väljare blivit allt färre. Förslaget om sänkta löner från Centerpartiet riktas mot alla löntagare, och speciellt mot ”lågutbildade och ”vissa invandrare”, är ett tydligt tecken på desperation inom ett parti som har förlorat sin själ.

– Nu återstår för fackföreningar, ungdomar och den politiska oppositionen att se till att Centern också förlorar sin plats i riksdagen efter valet 2014, avslutar en förhoppningsfull Tomas Westerström.

Lämna en kommentar