Umeå

Seger i striden om Scharinska villan

Davis Kaza
Publicerad i
#35
Lästid 4 min

Protesterna har segrat. På ett möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS:au) i Umeå den 3 april beslutade en omskakad kommunledning att stoppa försäljningen av Scharinska – en seger! KS:au lovade även satsa på en renovering av Scharinska villan.

Ryktena om en planerad försäljning av Scharinska villan slog ned som en bomb i Umeås kulturliv. ”Scharinska” har under många år utgjort en av de mest centrala delarna av Umeås musikscen. På några dagar bildades grupper på Facebook som snabbt fick flera tusen medlemmar. I dagsläget har de båda grupperna 11 000 respektive 4 700 medlemmar. Ett upprop startades och undertecknades av flera hundra lokalt, riks- och internationellt kända artister som hotar med att bojkotta Umeås satsning på kulturhuvudstadsåret 2014 om Scharinska villan säljs.

Kommunledningen backade dock motvilligt. Kommunalrådet Lennart Holmlund (S) utmärkte sig i debatten genom uttalanden om att ”en musikverksamhet går att flytta till andra lokaler”. Olika typer av musikverksamhet har bedrivits på Scharinska i över 50 år – från 1970-talets ”alternativa julfirande” och spelningar i jazzklubbens regi, till spelningar med lokalt, riks- och internationellt kända artister. Den ”känsla” och historia som finns i lokalerna går inte att magiskt trolla fram i en ny lokal. Holmlunds kommentar avslöjar ett stort mått av okunnighet.

Men säga vad man vill om Holmlund – han stod i alla fall fast vid den kurs som kommunledningen stakat ut. Scharinska villan har nämligen varit aktuell för försäljning ända sedan år 2009. Trots att kommunledningen i nästan tre års tid haft som målsättning att sälja villan så turas representanter för kommunledningen nu om att lovorda Scharinskas betydelse för Umeås musikscen. Vänsterpartiet vänder, som så många gånger förr, kappan särskilt ivrigt. Lasse Jacobsson (V), ordförande i tekniska nämnden och ersättare i KS:au, påstod på fullaste allvar att V inte känt till försäljningsplanerna! I en insändare i Västerbottens Folkblad (2/4-12) skriver Jacobsson att nyheten ”kom som en total överraskning för oss”.

Men att en ordförande för tekniska nämnden, och ersättare i KS:au, inte skulle känna till att kommunen i snart tre år (!) planerat att sälja Scharinska villan är ytterst osannolikt. I praktiken vore detta ett politiskt ”tjänstefel”! Medan en majoritet av umeborna, inklusive musiklivet som nyttjar Scharinska villan, inte vetat något om försäljningsplanerna så hör Jacobsson till den lilla krets som känt till planerna sedan 2009. Se bakgrunden nedan.

Bakgrunden till försäljningsplanerna

År 2008 antog kommunen ett Lokalförsörjningsdirektiv som innebar att kommunen ska göra sig av med fastigheter som inte har med kommunens kärnverksamheter att göra (dvs vård-skola-omsorg). Undantag kunde göras för fastigheter som Kommunstyrelsen anser vara av ”strategisk betydelse”. Två partier röstade emot lokalförsörjningsdirektivet i kommunfullmäktige – nuvarande Arbetarpartiet och Miljöpartiet (samt en enskild vänsterpartist). De partier som röstade för direktivet var S, M, V, FP, C och KD.

I detta läge upprättade tjänstemännen på Fastighetskontoret en s.k ”försäljningslista”. Denna lista är inte en offentlig handling, utan ett slags arbetsmaterial. Detta arbetsmaterial presenteras för KS:au med jämna mellanrum. Vid dessa presentationer kan KS:au komma med synpunkter på de fastigheter som är uppe på förslag till försäljning. Även om inga formella beslut tas, så kan KS:au i dessa lägen stoppa eller ge ett informellt ”go ahead” åt eventuella försäljningar. År 2009 presenterades en sådan ”försäljningslista” för KS:au, i vilken Scharinska villan ingick. Eftersom arbetet med att sälja Scharinska fortsatte efter presentationen 2009, så tyder allt på att inget av partierna i KS:au haft något att invända mot en försäljning av Scharinska. Om något parti haft seriösa invändningar skulle detta ha lett till ett offentligt avståndstagande mot en försäljning redan 2009. Se ruta nedan med ledamöterna i KS:au 2009.

Både under 2010 och 2011 var Umeå kommun i kontakt med Umeå studentkår, som hyr Scharinska villan av kommunen. Vid ett tillfälle (våren 2011) ställdes t.o.m frågan om studentkåren var intresserad av att köpa villan! Även kårstyrelsen vid Umeå Studentkår hörde alltså till den utvalda skara som fick ta del av planerna på att sälja Scharinska villan.
Allt detta skedde alltså bakom lyckta dörrar, utifrån en ”försäljningslista” som finns men ändå inte finns, inom en krets av vissa ”betrodda” partier i Umeå kommun (S, V, M, FP, C och KD). Så odemokratiskt behandlas alltså ärenden som rör framtiden för Umeås viktiga kulturinrättningar.

Uppståndelsen kring Scharinska har avslöjat att kommunledningen vill påverka flera kulturverksamheter genom att sälja hus eller dra in bidrag. Det handlar bl a om det s.k Kulturmejeriet på Röbäck och Sagateatern. Även dessa kulturverksamheter förtjänar att försvaras.

Segern i kampen mot försäljningen av Scharinska villan visar att det går besegra kommunledningen. Samtidigt är den stoppade försäljningen endast en delseger. Kommunen har under många år slarvat med underhållet på Scharinska – troligtvis då de planerade att sälja villan och låta den nye ägaren stå för renoveringskostnaderna. De totala kostnaderna för att rusta upp villan beräknas till 10-20 miljoner kronor. Det krävs ett fortsatt tryck på kommunen – tills renoveringen är genomförd. Men även för att bevara musikverksamhet på Scharinska villan.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar