Umeå

Samarbete krävs för att rädda Nydalasjön

Patrik Brännberg
Publicerad i
#43
Lästid 4 min

På kommunfullmäktige 29 oktober ska ett beslut om Nydalaområdets framtid fattas. Två alternativ ställs mot varandra – Socialdemokraternas och borgaralliansens förslag.

Arbetarpartiets ställningstagande utgår från behovet att rädda Nydalasjön från en ekologisk katastrof. Vårt parti har utkämpat en rad hårda strider mot Socialdemokraterna – inte minst i miljöfrågor. Men i denna fråga kan vi konstatera att det just är Socialdemokraterna som tagit till sig argumenten om hotet mot Nydalasjön. Det är också S som har visat en vilja att rädda sjön från den katastrof som en algblomning skulle innebära. Trots att vi strider mot S i andra frågor, kommer vi att stödja S förslag i denna fråga – för att rädda Nydalasjön.

Gemensamt intresse av sjöns överlevnad
År 1981 beslöts att stugorna runt Nydalasjön skulle lösas in av Umeå Kommun. Bakom beslutet stod S, M och V. Då fanns det 141 stugor kring sjön. Vid denna tid var allmänhetens tillgång till strand och vatten väldigt begränsad jämfört med idag. Tanken med beslutet var att stugorna gradvis skulle ersättas av rast- och grillplatser, gång- och cykelstigar, vilket också skett. Tack vare 1981-års beslut har många tusen umebor fått tillgång till Nydalasjön och dess omgivningar. Beslutet, som innebar att byggrätten försvann, har också inneburit att de kulturhistoriskt mest värdefulla stugorna har bevarats i sitt ursprungliga skick. S-förslaget innebär att 14 av de 25 mest bevaransvärda stugorna kommer att finnas kvar i Nydalasjöns nordöstra hörn. Till detta ska läggas cirka fem föreningsägda stugor. Totalt blir det ungefär 20 stugor kvar runt sjön.

Under de 30 år som gått har alla stugägare, utom fjorton, låtit kommunen lösa in deras stugor. Det beslut som fattas 29 oktober innebär att kommunen, efter 30 års väntan, utnyttjar sin rätt att även lösa in dessa stugor. Vi förstår att stugägare känner sorg över att beslutet från 1981 nu verkställs. Men vi är också övertygade om att stugägarna, precis som alla andra, vill undvika de katastrofala effekter som en algblomning skulle få – både för stugägare och de tiotusentals umebor som numera har tillgång till Nydalaområdet.

Alliansens politik hotar sjöns överlevnad
Det första som skulle hända om alliansen lyckas kasta om riktningen i utvecklingen, och driva igenom en ny detaljplan, är att ägarna till de fjorton stugorna skulle återfå den byggrätt som utsläcktes 1981. Detta innebär att dessa får möjligheten att bygga om sina stugor för ett ökat nyttjande. Bara detta innebär en ökad belastning på sjön.

Men Alliansens förslag öppnar även för ett andra stort steg baklänges. Ytterligare 50 stugor, som kommunen redan löst in sedan 1981, ska kunna återprivatiseras. Resultatet av detta är att kommunen ”lämnar över det långsiktiga inflytandet över stugorna till efterföljande planerings- och bygglovsskede” (citat ur alliansens förslag)! Skulle alliansen sedan vinna valet 2014 öppnar detta för att även dessa 50 stugor byggs om – med inriktning mot ett ökat nyttjande. Tillsammans skulle detta utsätta Nydalasjöns ekosystem för ännu större belastning. Hela 64 stugor som omvandlas till handelsvaror, med inriktning mot ett ökat nyttjande, med fler vattentoaletter och hushållsmaskiner.

Drivkraften bakom denna utveckling är marknadskrafterna. Strandnära tomter stiger blixtsnabbt i pris. Kombinationen av privatisering och återuppväckt byggrätt skulle över en natt förvandla de nya tomtinnehavarna till miljonärer. Förutom denna ekonomiska gåva, från kommunen till privata intressen, skulle utvecklingen innebära en kraftfull ökning av föroreningar i sjön – med en påtagligt ökad risk för algblomning som följd. Till detta ska läggas att tillgängligheten till stränder och vatten skulle minska.

M påstår också att de kan tänka sig en annan lösning, för de 50 kommunägda stugorna, än återprivatisering. Men inte heller detta är trovärdigt. Med tanke på att M varit med på resan under så lång tid (de deltog till och med i beslutet 1981) så är det vår uppfattning att Moderaterna, för att vara trovärdiga:
a) inte haft med privatiseringar i sitt alternativa förslag,
b) istället uttryckligt tagit avstånd ifrån privatiseringar!
c) och slutgiltigt arbetat för att få stugorna byggnadsminnesmärkta! Först då hade stugorna kunnat bli kvar i sitt nuvarande skick. Men M har inte gjort något av detta. När man ska bedöma Moderaternas trovärdighet vad gäller stugor och Nydalaområdet så måste man fråga sig: har M någonsin talat om något miljöhot mot Nydalasjön?

Läs mer om debatten kring Nydalasjöns framtid på Arbetarpartiets fullmäktigeblogg: blogg.vk.se/janhagglund!

Lämna en kommentar