Inrikes

Ett förlorat årtionde med växande arbetslöshet

Jan Hägglund
Publicerad i
#51
Lästid 2 min

Finansminister Anders Borg har presenterat den s k vårpropositionen. I samband med detta beskrev han effekterna av den ekonomiska kris som drabbade världen 2008 som ett förlorat decennium. Borg skrev, bland annat, följande i DN (15/4). ”Kraften i den internationella krisen, den värsta sedan 1930-talets depression, gör att Sverige … väntas ha en period från 2008 om minst nio år med lågt resursutnyttjande”.

Med lågt resursutnyttjande menas följande: allt finns på plats – råvaror som kan bearbetas av människor och maskiner – i syfte att tillverka produkter som kunde tillgodose både mänskliga och miljömässiga behov. Men dessa behov kommer inte att tillgodoses. Kapitalismens krav på högre vinster innebär nämligen att en stor del av arbetskraften inte används. Detsamma gäller för maskinparken och för alla de anläggningar som skapats för att ta hand om den förväntade produktionen (lagerlokaler, vägar, järnvägar, hamnar, o s v).
Resultatet av ”lågt resursutnyttjande” blir en ökad arbetslöshet och en väldig kapitalförstörelse. De arbetare och tjänstemän som skulle ha kunna skapa värden förvandlas istället till bidragstagare. Och de moderna maskiner och anläggningar (som kostat enorma summor att tillverka) tappar sitt värde, genom att de förfaller rent fysiskt, eller blir föråldrade. Den totala effekten av ”lågt resursutnyttjande” innebär att samhället går miste om enorma världen. Detta samtidigt som levnadsstandarden sjunker, speciellt för de arbetslösa, och klassklyftorna i samhället ökar. Och enligt Borg kommer denna process, för Sveriges del, att vara i nio år. Minst.

Vårpropositionen som kom i mitten på april utgör ett slags perspektivdokument för regeringen (de viktigare ekonomiska satsningarna presenteras i höstpropositionen vilket innebär att denna i praktiken kommer att utgöra Alliansens konkreta handlingsprogram inför valet 2014). Men vad sägs då i vårpropositionen? Låt oss börja med att titta på Borgs uppfattning om tillväxten och arbetslösheten.

200 miljarder back – och rekordhög arbetslöshet
Som alla själva kan konstatera, genom att studera tabellen ovan, har alliansregeringen tvingats skriva ned sina ganska optimistiska perspektiv för den svenska ekonomins utveckling från i höstas. Bakom dessa försämrade siffror gömmer sig en
förlust på uppåt 200 miljarder kr!

Två hundra miljoner kr, och ett väldigt mänskligt lidande, i form av en ytterligare ökad arbetslöshet. Detta är vad som går förlorat genom att resursutnyttjandet minskat ytterligare, från hösten 2012 till april 2013. De 200 miljarderna ska läggas ovanpå den förlust som en arbetslöshet på 6,7 procent skulle ha inneburit i form av ”lågt resursutnyttjande”. Sådan är kapitalismen.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar