Inrikes

Ny vetenskaplig sammanställning kring faror med cannabis

Patrik Brännberg
Publicerad i
#52
Lästid 1 min

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en kunskapssammanställning kring effekterna av cannabis, Cannabisanvändning bland ungdomar. Rapporten konstaterar att senare års forskning visat att drogen har betydligt mer långtgående och skadliga effekter än vad som tidigare varit känt.

Rapporten varnar för den ”cannabiskultur” som omgärdar drogen och som sprider desinformation i syfte att romantisera missbruket. Cannabis ska, enligt drogromantikerna, ”stimulera självkännedom och introspektion samt förståelse av både den egna och andras livssituation”. Rapporten pekar dock på att vetenskapliga studier visat att ”kronisk marijuanarökning har en motsatt effekt (Hendin, et al., 1987 i Ramström, 2009)”.

Rapporten visar också på en rad andra negativa effekter av cannabismissbruk. ”Personer med kroniskt missbruk eller beroende av cannabis uppvisar försämrade funktioner på flera områden: verbalt, logisk-analytiskt, flexibilitet i tänkande, samt korttids-, arbets- och långtidsminne”, hävdar rapporten. Översatt till ren svenska: Den som missbrukar cannabis blir dum i huvudet.

Rapporten visar dessutom att den som regelbundet använder cannabis under ungdomsåren löper en fyra gånger större risk att utveckla allvarlig depression senare i livet samt att cannabismissbruk kan påskynda eller framkalla schizofreni hos vissa individer.

Nya Arbetartidningen uppmanar alla som vill delta i kampen mot knarket till en läsning av rapporten som finns att ladda ned på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida.

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-04.pdf

Lämna en kommentar