Umeå

Umeå kommun har dolda tillgångar på 7-8 miljarder!

Patrik Brännberg
Publicerad i
#53
Lästid 2 min

Den ”dolda förmögenheten” handlar om skillnaden mellan de bokförda värdena, som tas upp i kommunens räkenskaper, och marknadsvärdena. Några svindlande exempel:

  • Stornorrfors kraftverk: umeborna äger 25,8 procent av vattenkraftverket. I bokföringen värderades detta aktieinnehav till 123 miljoner förra året. På marknaden skulle vattenkraftverket vara värt över tio miljarder. Och en fjärdedel tillhör alltså umeborna. Det verkliga värdet blir alltså 2-3 miljarder!
  • Umeå Energi: Till detta kommunala energibolag hör tillgångar i form av värmekraftverk och tolv vindkraftverk. Även här skiljer sig det bokförda värdet från marknadsvärdet. Skillnaden handlar om ca 1 miljard.
  • AB Bostaden äger fastigheter vars hela värde inte speglas i bokföringen. En del av förklaringen är att tomtmark och lägenhetsbestånd har ökat i värde. Detta beror delvis på att Umeå växer vilket pressar upp priserna. I Bostadens fall uppgår de dolda tillgångarna till hela 4,5 miljarder!

Summerar vi de dolda tillgångarna ökar kommunens totala förmögenhet med 7-8 mdr kr- från ca 17 mdr till ca 25 mdr kr. Detta innebär en dramatisk förbättring av Umeå kommuns finansiella ställning. De obelånade tillgångarna (förmögenheten) ökar i ett enda slag från 3,6 miljarder till 11,6 miljarder!

Varför får bankerna veta det du inte får veta? Det är bra att Umeå är en rik kommun. Men det som inte är bra är att detta inte är känt, varken för skattebetalarna eller för många av de folkvalda. Hemlighetsmakeriet gör det lättare att skrämma folk med att kommunen står på ruinens brant. Det blir helt enkelt lättare att lura folk – att få umeborna att acceptera ett ekonomiskt ”stålbad”.

Det har kostat oss blod, svett och tårar att få fram dessa fakta. Men håll nu till godo. Du kan lita på ”Umebladet”. Med vetskapen om att det finns pengar kan du kaxa upp dig mot alla som ropar på ”stålbad”.

Läs även:

Lämna en kommentar