Internationellt

Lyckad WIN-konferens i London 1-2 juni

Roger Silverman
Publicerad i
#54
Lästid 3 min

Den 1-2 juni höll det socialistiska nätverket Workers’ International Network (WIN) en konferens i Cheshunt utanför London. På konferensen deltog delegationer från Storbritannien, Irland, Nordirland, Frankrike och Sverige, samt för första gången även från Danmark och Grekland. Hälsningar inkom från kamrater i USA, Pakistan, Sydafrika och Sri Lanka.

På konferensen deltog ett 30-tal kamrater från fem olika länder. Trots att det i slutänden blev en sammankomst enbart med europeiska WIN-anslutna, så var detta vår bästa konferens hittills. Medan tidigare WIN-konferenser har utgjort delar i ett nödvändigt förberedelsestadie i WIN:s utveckling så kändes detta möte som början på WIN:s verkliga historia. Konferensen var även den mest besökta hittills. Bland deltagarna fanns ett antal nya värdefulla kamrater från nya länder. Alla närvarande spelade dessutom viktiga roller i arbetarkampen på sina hemorter.

Öppningstemat berörde den ekonomiska och politiska krisen i Europa. Punkten inleddes av Raymond från gruppen Militant i Frankrike och diskussionen leddes av Joan Collins, parlamentsledamot för United Left Alliance på Irland. Diskussionen handlade främst om Eurokrisen och de oemotsvarade attackerna på arbetarklassens rättigheter och levnadsstandard samt om det växande motståndet mot åtstramningarna. Mick Brooks, som skrivit boken ”Capitalist Crisis: Theory and Practice”, höll ett längre inlägg om krisen. Ett längre inlägg hölls även av VN Gelis från Grekland.

Det andra temat berörde kvinnokampen i världen. Denna punkt inleddes av Felicity Dowling och diskussionen leddes av Ed Bober, båda från Storbritannien. Diskussionen underströk kvinnornas centrala roll då de utgör en majoritet av arbetarklassen och får utstå de hårdaste attackerna under kapitalismen. Även frågan om våld mot kvinnor berördes i diskussionen. Ett särskilt viktigt inlägg hölls av Joan Collins, parlamentsledamot på Irland, som berättade om den kampanj som hon och en ytterligare socialistisk parlamentsledamot, Clare Daly, bedriver mot den reaktionära abortlagstiftningen på Irland.

Nästa tema handlade om krisen för vänstern och vägen mot en ny international. Inledning och diskussion leddes av Finn Geaney respektive Jimmy Kelly från Irland. Diskussionen berörde nedgången för arbetarrörelsens traditionella partier och framväxten av nya partier, samt orsakerna till varför de gamla vänstergrupperna misslyckats med att få någon betydelse. Vidare berördes även de uppgifter som revolutionärer ställs inför idag, i relation till de nya anti-kapitalistiska rörelser som håller på att växa fram.

De två dagarnas konferens avslutades med en kortare punkt om organisatoriska frågor. Punkten inleddes av Janne Hägglund från Sverige, som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Arbetarpartiet har lyckats utveckla en mycket framgångsrik organisation och är relativt nyanslutna till WIN. På denna punkt togs beslut om att börja ta in regelbundna bidrag från WIN-medlemmar, att omorganisera hemsidan, att börja ge ut en tryckt tidskrift och att utse en grupp av ansvariga, kallad ”The Responsibles”, som ansvarar för att ro besluten i hamn.

Lämna en kommentar