Umeå

Ågren vill ha makt men saknar program för jobben

Gunnar Frohm
Publicerad i
#55
Lästid 3 min

Moderaten och kommunalrådet Anders Ågren vill ta över makten i Umeå stadshus efter valet 2014. I en debattartikel den 6 juli (både VK och Folkbladet) skriver Ågren att det är dags för ”nytt kapitel i boken om Umeå”. Ågrens konkreta politik för Umeå är dock höljd i dunkel.

Ågren hävdar att socialdemokraten Holmlund bidragit med många positiva beslut för kommunen. Ågren tycker också att Socialdemokrater och Moderater samarbetat på ett konstruktivt sätt ”på många områden” genom åren. Men nu står alltså (M) och övriga Allianspartier redo för ett maktskifte

Vad är då orsaken till att Ågren anser att samarbetet mellan Socialdemokrater och Moderater nått vägs ände? Jo, Ågren anser att Socialdemokraterna gått fl era steg åt vänster och, minsann, blivit ”mer hårdföra ideologiskt”. Som exempel nämner Ågren att S i Umeå sagt sig vilja införa sex timmars arbetsdag, att man vill ”begränsa Umebornas möjlighet till valfrihet” samt att man styr tillsammans med Vänsterpartiet. För en nykter betraktare ter sig anklagelsen mot Socialdemokraterna om ”hårdför” vänsterpolitik som mycket fantasifull, ja nästan konstruerad.

Förkortad arbetstid var visserligen en motion från Umeås socialdemokrater till partiets nationella kongress. Men förslaget har inte förts fram i S budget alternativ för Umeå kommuns anställda. Lokalt har debatten istället handlat om hur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska kunna försämra arbetstiderna inom bland annat äldreomsorgen. Värt att notera är också att S i Umeå gått i spetsen när det gäller utvecklingen mot en större del privat äldreomsorg och hemtjänst i kommunen. Och när det gäller det lokala ”regeringssamarbetet” är det som vanligt S som vridit V till höger och inte tvärtom.

Ågrens artikel har mycket lite att komma med när det gäller på vilket sätt Alliansen vill förändra Umeå efter ”epoken” Holmlund. Egentligen är det bara i en enda mening som han berör detta: ”Tillväxt, nya jobb och fl er bostäder står i centrum för Moderaterna i Umeå”. Men denna formulering kunde lika gärna vara skriven av Socialdemokraterna. Alla stora satsningar – Kulturhuvudstadsåret, Äventyrsbadet, Kulturhuset på kajen osv – har skett i största samförstånd mellan S+V och Alliansen.

När det gäller rikspolitiken ser vi en tydlig trend av avindustrialisering och flytt av jobb till låglöneländer. Riktiga jobb ersätts med Fas 3-jobb, lönebidrag och praktikplatser. Inom byggbranschen och transportnäringen ersätts fackliga rättigheter och kollektivavtalsenliga löner av lönedumpning och rent kriminella företag. Fortfarande står över en miljon människor utanför arbetsmarknaden.

Så länge Ågren, och Alliansen, inte presenterar något konkret program för jobben i Umeå är deras trovärdighet är lika med noll vad gäller ”tillväxt, nya jobb och fl er bostäder”. Moderaternas och Alliansens utspel handlar mycket mer om längtan efter makten än om ett seriöst alternativt program för jobben i Umeå.

Lämna en kommentar