Inrikes

Strejkbryteri under facklig konflikt i skärgårdstrafiken

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#61-62
Lästid 3 min

I början av november uppstod en facklig konflikt inom Stockholms skärgårdstrafik, mellan SEKO sjöfolk och arbetsgivarorganisationen Almega. Almega ville införa ett system med individuella löner med motiveringen att de som jobbade bra skulle belönas, medan de som arbetade dåligt inte skulle få några löneförhöjningar alls, eller rentav sänkt lön. I praktiken skulle detta ha inneburit att de hade kunnat stoppa löneförhöjningarna för samtliga anställda och hävda att de alla arbetar för dåligt, allt för att minimera sina lönekostnader så mycket som möjligt.

Detta kallade Almega för en ”modernisering” av lönesystemet, någonting som i själva verket skulle innebära flera steg bakåt i tiden i anställningsrättigheterna. Det vore raka motsatsen till modernisering. Faktum är att skärgårdstrafiken i dagsläget ligger i framkant vad gäller jämställda löner, eftersom det inte finns någon löneskillnad alls mellan män och kvinnor. Det är detta system som Almega vill förändra.

SEKO gick ut i strejk och skärgårdstrafiken stoppades. De fick stöd i sin fackliga kamp från fartygsbefälen, som ska ha en egen förhandling med Almega nästa år och precis som SEKO är motståndare till Almegas förslag om individuella löner. Strejken omfattade ett par hundra arbetare, till större delen förlagda till Stockholms skärgård, men även till viss del älvstrafiken i Göteborg. SEKO tackade ja till det avtalsbud de fick från medlarna till en början, men Almega motsatte sig budet. Det är alltså Almega som har drivit fram strejken och som har satt skärgårdstrafiken ur spel genom sitt aggressiva agerande.

Strejkbrytare
Waxholm III var att av de fartyg som satts i blockad. Men arbetarna upptäckte att Almega planerade att låta skeppet lämna land och gick därför ombord för att informera den närvarande inhyrda besättningen om villkoren kring blockaden. Arbetsgivarsidan försökte då fysiskt stoppa fackets ombudsman och en av strejkvakterna. Skeppet lämnade kaj trots att det var satt i blockad och Almega har därmed gjort sig skyldiga till strejkbrott.

I skrivande stund är konflikten över. Den slutade med seger för arbetarna. Man behåller sitt jämställda lönesystem där alla anställda får samma lön för samma arbetsuppgifter, oavsett kön eller ursprung. De som fungerat som strejkvakter vittnar om positiva reaktioner från allmänheten, som har gett sina sympatier och uttalat stöd till den fackliga kampen. Detta gäller även de skärgårdsbor som drabbades av den inställda färjetrafiken och som har ringt arga telefonsamtal till Almega, de som drev fram strejken.

I efterhand är det märkligt att Almega till en början sade nej till förslaget, skapade en facklig konflikt som pågick i vecka och därefter helt plötsligt gick med på det förslag de till en början förkastade. Sett i relation till detta framstår hela konflikten som meningslös. Men mycket talar för att de mest aggressiva arbetsgivarna, dit Almega räknas, med konflikten testade möjligheterna att ge sig på grunden för den svenska lönemodellen. Att ta in oorganiserad arbetskraft för att köra båtar som är satta i blockad visar att arbetsgivarsidan är beredd att gå långt för att undergräva fackliga rättigheter och kollektivavtal.

Lämna en kommentar