Umeå

Debatt i Umeå om året som kulturhuvudstad: Början på tillnyktring – eller nya skrytprojekt med sikte på katastrofen?

Jan Hägglund
Publicerad i
#64
Lästid 3 min

Umeås ansökan om att få bli kulturhuvudstad aldrig har handlat om att stärka den redan existerande kulturen. Varken i form av gräsrotskultur som musik och teater producerade av Verket och Sagateatern. Inte heller av Norrlandsoperan.

Redan i de lokala makthavarnas ansökan om att få arrangera kulturhuvudstadsåret 2014 framgick att syftet var ett helt annat. I ansökan stod följande att läsa: ”Vår strategiska satsning på Umeå 2014 [kulturhuvudstadsåret] utgör en hävstång för kommunens långsiktiga kulturdrivna utvecklingsplan, som sträcker sig fram till 2050”. Lägg märke till att redan från första stund kopplas satsningen på att få arrangera kulturhuvudstadsåret ihop med året 2050 och med uttrycket ”kommunens långsiktiga kulturdrivna utvecklingsplan”.

Umeås verkliga makthavare – inte bara kommunalråd som Lennart Holmlund, Tamara Spiric och Anders Ågren (S, V och M) utan även kapitalstarka byggare och fastighetsägare – tror på en kulturdriven tillväxt (även om de använt begreppet utvecklingsplan i sin EU-ansökan). Men kulturdriven tillväxt handlar inte om den vardagskultur som produceras av Verket eller Norrlandsoperan. Det handlar om de ”kultursatsningar” som Balticgruppen gör (tillsammans med Umeå kommun) genom att bygga kulturhuset Väven på kajen i syfte att dra folk till sitt konferenshotell – dit stadsbiblioteket med politikernas hjälp ska tvingas att flytta.

Sedan över till befolkningsmålet på 200 000 år 2050. Detta mål gör att makthavarna kan sätta sig på alla tidigare traditioner. Ta centrala Umeås låga profil på max fyra våningar. Bort! Idag får i princip alla som vill bygga högt och brett göra som de vill. Ett tiotal skyskrapor, och andra mastodontbyggen, kommer snart att misspryda centrum. Detsamma gäller för Umeås fina grönområden. Under begreppet ”förtätning” får dessa stryka på foten för nya bostadsområden (gäller även Hamrinsberget). När det gäller varsamheten om människan, luften och vattnet. Bort, bort, bort! Folk med pengar vill bo strandnära. Så risken att t ex Nydalasjön drabbas av algblomning och dör måste tas. Vi umebor tvingas andas en luft som skadar oss och bryter mot miljölagarna. Men i detta tidevarv är det något vi måste leva (eller dö) med.

Kulturen, ja. Inte är det väl någon som tror att ekonomisk tillväxt kommer från besökare på stadsdelsbibliotek eller på Sagateatern. Denna kultur existerar ju för kulturens egen skull, inte för den ekonomiska tillväxtens. Inte heller tjänar Balticgruppen pengar på att stadsbiblioteket finns kvar vid Vasaplan. Även om det har de bästa besökssiffrorna i landet. Men om samma stadsbibliotek, och besökssiffror, flyttas till Krister Olsson-hotellet vid kajen – då blir det kulturdriven tillväxt. För Krister Olsson.

Kanske någon tycker att vi överdriver. Kom då ihåg att eldsjälen för kulturhuvudstadsåret, kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark, knappt hade skakat hand med kronprinsessan förrän hon kom med nästa utspel. Ett vinter-OS i Umeå – ihop med Åre, Östersund och Ö-vik! På en skida, mot stupet…

Något positivt? Såväl besökare som personal demonstrerade mot flytten av stadsbiblioteket till Kulturhuset på kajen. Det fanns även ett missnöje hos de aktiva i Sagateatern mot att också de skulle tvingas in i Kulturhuset (”flytta eller förlora era kommunala bidrag”). Det är sådana missnöjesyttringar vi måste bygga vidare på. En ny och kritisk debatt om Umeås stadsomvandling och kulturliv har startat. Detta kan leda till en tillnyktring. Eller till ännu fler destruktiva skrytprojekt – som en multiarena i samma ekonomiska klass som Äventyrsbadet och Kulturhuset på kajen.

Om bara fem år kan hela det gamla Umeå ha försvunnit. I stället får vi ärva ett själlöst stadscentrum som ser ut som centrum gör i alla andra städer. Vi ärver även luftföroreningar som innebär fler barn med astma och allergier samt fler vuxna med hjärt- och kärlsjukdomar. Detta om nuvarande makthavare får fortsätta att bestämma.

För att stoppa de kapitalstarkas vandalisering av Umeå – med hjälp av kommunalråden inom S, V och M – måste vi bygga upp en bred rörelse. Vi i Arbetarpartiet söker samarbete i uppbygget av denna motkraft.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar