Ledare

Småkommuner ska hålla sig borta från kulturhuvudstadsår – Lex Umeå

Publicerad i
#64
Lästid 2 min

”Skrytbyggen, PR-jippon och kidnappade samer – så visas kulturhuvudstaden för världspressen”. Så beskrev Aftonbladet, i en föga smickrande, underrubrik den tre dagar långa invigningen av kulturhuvudstadsåret i Umeå. Denna kritik som riktas mot att invigningen av kulturhuvudstadsåret har mycket av ett PR-jippo över sig kommer inte som någon överraskning.

Invigningsshowen som skapats av ett tyskt företag från Berlin hade mycket litet med Umeås kulturliv att göra. Det samiska som aldrig tidigare hållits fram som en del av Umeås kulturliv dominerade invigningen. För att göra samerna så exotiska som möjligt innehöll invigningen bland annat eldsprutande snöskotrar, vad det nu har med samiska kultur att göra. Umeås maktelit drog sig inte för att, som Aftonbladet noterade skrev, i praktiken kidnappa den samiska kulturen och utnyttjade den för att bli kulturhuvudstad. Urbefolkning säljer!

Redan i Umeås ansökan till EU, om att få bli kulturhuvudstad, var kulturårets karaktär av stadsexploateringsprojekt tydlig. Här utlovades olika satsningar ”med betydelse för det europeiska kulturhuvudstadsåret på mer än sju miljarder kronor fram till 2014”. I ansökan finns de kontroversiella projekt som kommer att förstöra Umeås stadsbild uppräknade: Kulturhuset vid kajen, Äventyrsbadet mitt i centrum, Evenamangsarenan, Staden mellan broarna osv. Helt tydligt är att själva drivkraften bakom ansökan var en koalition mellan kommunens högsta politiker och några mäktiga fastighetsägare. Att en av dessa (Balticgruppen) är involverad i tre av dessa fyra projekt är troligtvis bara en slump.

Symboliskt nog hölls invigningen inte långt från kulturhuset på kajen (”Väven”). Denna utgör sinnebilden av samarbetet mellan politiska och ekonomiska makthavare. Men också av krocken mellan gräsrotskultur och idén om kulturen som tillväxtmotor. Låt oss påminna om skrytprojekts (Kulturvävens) historia. Idén om ett nytt kulturhus kom helt och hållet uppifrån. Det var kommunledningen med S, M och V i spetsen som tillsammans med fastighetsbolaget Baltic beslutade att förverkliga detta projektet. I direkt anslutning till kulturhuset fick Baltic också bygga ett hotell – med ”kultur i lobbyn” som affärsidé. För denna affärsidé får Umeås skattebetalare stå för ca100 miljoner per år.

Småkommuner bör lära av Umeås exempel – håll tassarna borta från arrangemang som kulturhuvudstadsår.

Lämna en kommentar