Umeå

S och Alliansen öppnar för utförsäljning av Bostaden

Patrik Brännberg
Publicerad i
#65
Lästid 3 min

Vid kommunfullmäktige i februari debatterades en utförsäljning av delar av AB Bostadens bestånd i Umeå. Allianspartierna vill sälja ut en tredjedel av Bostaden. Socialdemokraterna nöjer sig med 600-1 000 lägenheter. Alliansens logik är följande: Umeå har bostadsbrist. För att få råd att bygga nya lägenheter måste AB Bostaden sälja ut gamla lägenheter. Solklart, kan tyckas vid en ytlig anblick.

Men den som sätter sig in i frågan inser att Alliansen bluffar. I en växande stad som Umeå hyrs nämligen alla nybyggda lägenheter ut. Under 2012 hade AB Bostaden 99,7 % täckning på sina hyresrätter. Detta gör att nya byggprojekt i Umeå inte går med förlust. Hyrorna från hyresgästerna täcker både kostnad för lån, underhåll och drift av nybyggda lägenheter. Man behöver alltså inte sälja ut för att bygga nytt. Man kan göra som alla andra i en modern ekonomi (villaägare, bostadsrättsinnehavare osv) dvs låna till nybygget och sedan betala tillbaka lånet under fastighetens livstid. Alliansens krav om utförsäljning handlar inte om omtanke med de som drabbas av bostadsbristen – utan om omtanke med de fastighetsbolag som vill tjäna pengar på att köpa fastigheter av Bostaden.

S slår följe med Alliansen
Tyvärr har även Socialdemokraterna övergett sitt motstånd mot utförsäljning av allmännyttans lägenheter. Till skillnad från Alliansen hävdar S att man vill sälja ut för att ha råd att rusta upp Bostadens gamla lägenheter. Men även detta argument är tunt. Låt oss förklara varför:

Eventuella köpare av Bostadens fastigheter vill ha avkastning, vinst, på sin investering. Problemet är att det är dyrare för de allra flesta privata företag att renovera fastigheter, än vad det är för Bostaden. Detta på grund av AB Bostadens goda ekonomi, som gör att företaget kan låna pengar till lägre ränta än de allra flesta andra bostadsbolag (se tabell om Bostadens goda ekonomi). Detta innebär i sin tur att om det finns köpare till fastigheterna, så vill de köpa av tre olika anledningar:
1) De köper fastigheterna för att medvetet dra ned på underhållet (jämfört med AB Bostaden) – vilket på sikt innebär att fastigheterna förfaller.
2) De köper fastigheterna för att Bostaden säljer till ett underpris – alltså en sorts gåva från skattebetalarna till privata företag.
3) De köper i syfte att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Bostadsrätter kan nämligen pga fördelaktiga skatteregler (ex ROT-bidrag, ränteavdrag och andra skatter) rustas upp för en billigare penning än hyresrätter. Detta skulle innebära att antalet hyresrätter i Umeå minskar, vilket i sin tur drabbar ungdomar som vill skaffa sig sitt första boende. Detta skulle vara mycket negativt för bland annat studenterna i Umeå. Det finns 34 000 inskrivna på universitetet.

Arbetarpartiet anser att AB Bostaden har en tillräckligt god ekonomi för att själva restaurera de lägenheter som behöver rustas upp. Vi ser ingen vettig anledning till att sälja ut. En gång i tiden var detta en självklarhet för Socialdemokraterna i Umeå. Att man nu övergett motståndet till utförsäljningar av allmännyttan är historiskt – i negativ bemärkelse.

Lämna en kommentar