Inrikes

5. Den verkliga rasismen återfinns i företagens kontroll över arbetskraftsinvandringen

Jan Hägglund
Publicerad i
#67
Lästid 2 min

Vi skrev tidigare att det krävdes två saker för att slå vakt om arbetarnas position på arbetsmarknaden: ett klassmässigt perspektiv och internationalistiskt perspektiv.

Detta råkar vara identiskt med de två perspektiv som borgerligheten intar till frågor som kapitalflykt och arbetskraftsinvandring. Kapitalägare från Sverige exporterar väldiga mängder kapital till länder i Latinamerika och Asien. Kapitalexporten innebär att industrin förflyttas till länder i dessa världsdelar. Detta innebär å ena sidan en väldig minskning av jobb och skatteinkomster i Sverige. Och å andra sidan en väldig ökning av vinsterna för de svenska kapitalägarna. Till detta kommer att kombinationen av ökad arbetslöshet och avindustrialisering försvagar arbetarklassen i Sverige. Agerandet från kapitalägarna (borgerlighetens kärna) visar på det internationella perspektivet, och på klassmedvetandet, hos kapitalägarna.

Mjukisvänstern i Sverige har dock inte varit kapabel till vare sig en klassmässig eller internationalistisk position. Det enda denna ”vänster” har lyckats med är att åstadkomma tre förrädiska ställningstaganden (se artikeln ”Tre variationer på låtsaskamp mot EU”).

Vi har ovan beskrivit vad ett klassmässigt perspektiv innebär: det innebär att fackföreningsrörelsen – hjälpt av en kamp där socialister tar strid med socialdemokrater, vänsterpartister och deras medlöpare inom mjukisvänstern – tar kontroll över arbetskraftsinvandringen. I nuvarande läge innebär detta fler jobb inom Sverige och färre jobb utomlands. Innebär då detta rasism? Det är vad borgerligheten vill få oss att tro. Svaret på detta är Nej. Men det är emellertid detta vi riskerar att få höra från olika håll. Anklagelserna för rasism kommer att hagla från borgerlighetens springflickor i media, från ledarna inom S och LO och från mjukisvänstern. Men den verkliga rasismen återfinns i företagens kontroll över arbetskraftsinvandringen.

Innehållsförteckning i Temanumret:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar