Inrikes

EU:s grunder och effekter

Jan Hägglund
Publicerad i
#67
Lästid 3 min

EU:s grundläggande uppgift är att skapa fyra rättigheter för banker och storföretag. Dessa består i att fritt förflytta kapital, varor, tjänster och arbetskraft.

Bygget av EU har skett genom att en rad styrinstrument har skapats. Förutom själva unionen med 28 medlemsländer har en gemensam valuta (euron) införts i 18 av dessa. Skapandet av euron syftade till en snabbare sammansmältning av EU-länderna men gav också den överstatliga eliten kraftigare styrmedel över de olika nationerna. En annan del av EU-bygget består av ett närmare polisiärt samarbete. En tredje och i Sverige närmast okänd byggsten utgörs av Eurokåren med 60 000 soldater. Detta militära samarbete innebär att grunden lagts för en framtida EU-armé. Till de framtida överstatliga planerna hör en gemensam bankunion. Den kanske mest långtgående planen handlar om att EU ska ges rätten att granska, detaljstyra och t o m stoppa enskilda medlemsstaters statsbudgetar. I sin förlängning antyder detta en likriktning av skattepolitiken!

Om de mest långtgående planerna skulle förverkligas skulle valen till de nationella riksdagarna/parlamenten i framtiden bli lika menlösa som dagens val till EU-parlamentet. Sveriges riksdag skulle tappa större delen av sin makt. Inget tyder dock på att EU-parlamentet skulle utrustas med den makt de nationella parlamenten förlorar. Det troligaste är istället att större delen av den makt som de nationella parlamenten lämnar ifrån sig skulle gå till ECB, en framtida bankunion, EU-kommissionen, olika ministerråd, o.s.v.

Vi vill inte framhäva den svenska riksdagen som någon demokratiskt förebild. Riksdagen har gång på gång visat sig vara ett instrument för brutala angrepp på välfärden. Det värsta genomfördes under perioden 1994 – 98 av Göran Persson stödd som, med stöd av Gudrun Schyman, stramade åt med 126 miljarder (varav V gav stöd till 114). Däremot är det vår skyldighet att ta strid mot en avdemokratisering. Och hela EU-projektet innebär en sådan. Projektet stärker borgerligheten på arbetarrörelsens bekostnad; det bidrar till högre arbetslöshet och försämrad arbetsrätt; det försämrar trygghetssystem vid arbetslöshet, sjukdom och pension; det driver på nedskärningar inom sjukvård, skola, barn och äldreomsorg; det skärper övervakningen av medborgarna; det ökar de militära rustningarna och driver in Sverige i militära allianser både med EU och Nato.

Innehållsförteckning i Temanumret:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar