Kultur

Ode till yttrandefriheten

Veronica Johansson
Publicerad i
#78
Lästid 1 min

t

Ordet är fritt!
Allt annat befängt.
Det som är heligt är ditt.
Ingen dör som blir ”kränkt”.
Alla som dog på Charlie Hebdo,
är föredömen för samma slags skrå.
Må medier nu ta bladet från munnen.
Och visa att yttrandefriheten ej är försvunnen!
Förtryck är skäl nog att tillåta jakt.
Därför, granska och häckla alla med makt!
Vässade pennor som tecknar och skriver,
är fredliga vapen som sanningen giver.
Respekt till envar som besitter slikt mod.
Vitalt för oss alla likt syresatt blod!

Lämna en kommentar