Inrikes

Även boendestandarden angrips

Jan Hägglund
Publicerad i
#79
Lästid 3 min

KD och C vill även att de statligt subventionerade asylarbetarna ska få en ny typ av bostäder – bostadsmoduler. Detta innebär att inte bara arbetsmarknaden får ett A-lag, ett B-lag och ett C-lag. Detsamma kommer att gälla även för bostadsmarknaden.

I Sverige har vi sedan länge haft skatteregler som gynnat boende i villa och bostadsrätt i förhållande till hyresrätt. Detta har gett oss ett A- och ett B-lag. Till detta skulle, om KD och C får som de vill, läggas ett C-lag i form av modulbostäder. Till en början skulle dessa massproduceras för asylarbetarna. Men när modullägenheter väl börjat att massproduceras kommer det inte att dröja länge innan kraven kommer att höras på att även låta de svenska ungdomar som varken har råd till bostadsrätt eller tillräckligt med kötid för att få en hyresrätt – också få bo i moduler (troligen för resten av deras arbetslösa liv). Förslagen från KD, FP och C skulle inte bara slå sönder den svenska modellen på arbetsmarknaden. Den skulle även slå sönder den svenska bostadsmarknaden.

Invandrare får inte utnyttjas för att slå sönder hundra år av facklig kamp
Detta missbruk av Sveriges asylpolitik, den mest generösa inom EU, var knappast tanken hos de svenska arbetare som röstade på partier som ville att Sverige ska ta emot asylsökande som flyr mördarna i ISIS (IS). Men förslagen från KD, FP och C just på en vilja att missbruka de asylsökande.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet verkar lamslagna. De verkar oförmögna att försvara kollektivavtal, arbetsrätt och bostadsmarknad mot försöket att missbruka de asylsökande. Arbetarpartiet är inte lamslaget. Vi har tidigare kritiserat EU:s fria arbetskraftsinvandring och östutvidgning i kombination med bemanningsföretagen. Denna kombination utgör ett växande hot mot allt vad arbetarrörelsen kämpat för under hundra år. Arbetarpartiet kommer även att ta strid mot den borgerliga trojkan – KD, FP och C – och dess planer på att utnyttja de asylsökande till att intensifiera angreppen både på arbets- och bostadsmarknad.

Fakta om de olika borgarförslagen

■ KD:s förslag innebär främst att nyanlända flyktingar ska kunna tjäna upp till 100 000 kr/år utan att betala ett öre i skatt under hela fem år (DN18/12-2014). KD kallar sitt förslag för ”etableringsbidrag”. Göran Hägglund kommenterar förslaget på följande sätt: ”även jobb till lägsta avtalade lönenivå blir mer lönsamma eftersom den nyanlända kompenseras med lägre skatt”. Vår kommentar är att KD:s ”etableringsbidrag” går ut på att skapa en statligt subventionerad asylarbetare som ska utnyttjas som låglönearbetskraft!

■ FP presenterar sitt utspel som ”lägre trösklar till jobb och modernare arbetsrätt”. Rent konkret innebär förslaget lägre ingångslöner genom exempelvis praktikjobb. Jan Björklund och hans tre partikamrater antyder även att de vill luckra upp Lagen om anställningsskydd, LAS, (DN 28/1-2015).

■ Centern antog ett dokument (30/1-2015) på sina på kommundagar. I detta föreslår partiet att asylsökande ska kunna göra ett ”spårbyte” och bli arbetskraftsinvandrare ”från dag ett” efter det de anlänt till Sverige. Centern vill också införa något de kallar för ”lära-svenska-praktik”. Innebörden är att nyanlända flyktingar ska kunna få introduktionsjobb (YA-jobb) till lägre lön av den typ som svenska ungdomar kan få idag. Skillnaden är att C vill att flyktingarna ska jobba till lägre lön i upp till två år!

■ Även företagare gör utspel. Den f.d. partiledaren i Ny Demokrati Bert Karlsson äger det största företaget inom asylboende-branschen i Sverige. Karlsson vill kunna ”hyra ut” flyktingarna som ska bo på hans planerade asylboende i gamla Sanatoriet i Hällnäs – som bärplockare! Så har Bert Karlsson, genom sin affärsverksamhet, själv slutit cirkeln: asylsökande, asylboende och låglönearbetskraft. Flyktingar blir Big Business.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar