Inrikes

Vad kan stoppa SD?

Publicerad i
#81
Lästid 2 min

Så löd rubriken på vårt föregående nummer av NyA. Vi har vid flera tillfällen pekat på det vi kallar uppbrottet från Socialdemokratin. Innebörden är att detta parti förlorade en tredjedel av sina väljare under perioden 1994-2010. Vi har i en rad sammanhang pekat på att detta har gett upphov till tre politiska rörelser i samhällskroppen. Den första gick till Vänsterpartiet. Den andra var en djupare rörelse som korsade blockgränsen och innebar att arbetarna röstade på Moderaterna 2010. I en tredje rörelse lämnade arbetarna Moderaterna, efter ett kort mellanspel, och la sin röst på Sverigedemokraterna i fjolårets val. SD blev därmed Sveriges tredje största parti och det näst största inom LO.

Vi har tidigare ställt frågan om Socialdemokraterna har kraft nog att vinna tillbaka de arbetare som brutit upp från partiet – i en fjärde politisk rörelse. Med tanke på att regeringen är beredd att offra 50 års bostadspolitik – S skrotar hela resonemanget om bostaden som en ”social rättighet” – så tvivlar vi på att partiet kommer att ta ett enda steg framåt i nästa val. Dagens S är helt oförmöget att vinna tillbaka arbetarna från SD. Det enda som är heligt, både för den tidigare alliansregeringen och den nuvarande S+MP-regeringen, verkar vara den nya kompromisslösa asylpolitiken. Bristen på bostäder och den höga arbetslösheten står uppenbart inte lika högt i kurs.

Arbetarpartiet ser det som sin plikt att beskriva den kraftsamling som krävs i form av botadsbyggande, renoveringar och nysatsningar på välfärden. Vi pekar även på behovet att stoppa avindustrialiseringen och öka industriinvesteringarna – något som bara kan ske genom att fackföreningarna tar över kontrollen av banker och nyckelföretag. Vårt syfte är att försvara välfärdssamhället. Detta innebär bland annat att ta upp striden för jobb och riktiga bostäder. Vi ser gärna att detta sker i form av en kampanj baserad på enighet mellan fackliga aktivister och ärliga socialister.

Läs även:

Lämna en kommentar