Inrikes

Asylbegrepp

Publicerad i
#82
Lästid 2 min

Asylsökande: Person som tagit sig till Sverige men inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.
Boende: Det finns två typer av boende för asylsökande – eget boende (ebo) och anläggningsboende (abo).
Eget boende: Så kallas det när en asylsökande har ordnat boende på egen hand.
Anläggningsboende: Migrationsverkets avtalade boendeplatser, exempelvis lägenheter som hyrts av allmännyttan eller från privata aktörer. Finns en uppsjö olika varianter. Det är här sådana som Bert Karlsson kommer in i bilden.
Bosättning: När en person fått (permanent) uppehållstillstånd ska personen bosättas någonstans i landet.
Nyanländ person: En person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl samt anhöriga till dessa personer. En person räknas som nyanländ under den tid som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser (2-3 år).

Lagen om etableringsinsatser: Riktar sig till nyanlända personer i arbetsför ålder, dvs 20-64 år, samt nyanlända 18-19-åringar som inte har sina föräldrar i Sverige. Arbetsförmedlingen håller i det hela och kallar personerna till s.k etableringssamtal så snart som möjligt efter att de fått uppehållstillstånd. Samtalen ska leda fram till en etableringsplan, som ska upprättas senast en månad efter att personen tagits emot i en kommun.

Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader (under en ramtid om 36 månader) och innehålla SFI, samhällsorientering och ”arbetsförberedande aktiviteter”.

Arbetsförmedlingen har ansvaret för att bosätta personer som omfattas av lagen. Personer som inte har ordnat med eget boende kan få hjälp att hitta en kommun som har boende att erbjuda.

Läs även:

Lämna en kommentar