Inrikes

SD-politiker försökte hjälpa nazist att gömma sprängmedel

Olof Kristmansson
Publicerad i
#85
Lästid 4 min

Denna gång är det i Falkenbergs kommun. I samband med att polisen inleder ett tillslag mot två nazister som just införskaffat över 50kg sprängmedel, sker det igen. En av Sverigedemokraternas förtroendevalda i kommunen visar sig ha kopplingar till nazister.

SD-politikern har efter det senaste valet varit ersättare i kommunfullmäktige samt representerat SD i en av de kommunens viktigaste nämnder. Efter det nu inträffade har personen begärt utträde ur partiet.

När det stod klart för nazisterna att polisen skulle genomföra en husrannsakan i deras hem kontaktade de Sverigedemokraten som är nära släkt med nazisterna. Var på Sverigedemokraten raskt körde till nazistens bostad. För att ett par minuter senare åka därifrån i sin bil.

Efter att först försökt fly från polisen stoppades SD-politikern och polisen fann en påse med tändhattar i bilen. Som alla förstår så är det ytterst allvarligt att nazister förser sig med sprängmedel. Det är även ytterst allvarligt att företrädare för ett riksdagsparti försöker skydda de inblandade – även om de är släkt. Det har bara gått fyra år sedan sprängningen i Oslo och massakern på Utöya.

Rasismens och nazismens fula tryne dyker för ofta upp inom Sverigedemokraterna och på för höga poster för att det enbart skall handla om otur, att de granskas hårdare än andra partier av media eller att partiet skulle växa så fort att så Sverigedemokraterna inte hinner lära känna sina nya medlemmar politiskt. Det har att göra med flera faktorer – SDs historia, SDs politik idag och händelser utanför SD. Dessa tre områden hör samman. En händelse utanför SD som både spelar roll för att “nya” rasister dyker upp inom SD, och händelserna i Falkenberg, är upplöningen av Svenskarnas Parti.

Normaltillståndet för nazisterna och de öppna rasisterna i Sverige är splittring i flera mindre grupper. 2008 ombildade sig Nationalsocialistiskt front till Svenskarnas Parti (SvP). Ett öppet nationalsocialistiskt parti som lyckades ena stora delar extremhögern. De är missnöjda med SD för att de var för ”mesiga” samtidigt som SvP hade helt orealistiska förhoppningar på framgångar i valet 2014.

De storsatsade och trodde att framgångarna för Sverigedemokraterna berodde på att 800 000 svenskar blivit rasister och att deras (SvP) tid nu var kommen. SvP satsade därför inte bara i en lång rad kommuner och landsting utan även på riksdagen. Det hela slutade med ett totalt fiasko och de fick inte ett enda mandat någonstans i hela Sverige. Innan valet 2014 hade SvP haft medlemar som satt i ett par kommuner. Dessa hade blivit invalda via andra främlingsfientliga, rasistiska och nazistiska grupper för att efter valet 2010 lämna dessa och gå med i SvP.

Besvikelsen efter valet var enorm inom SvP vilket utlöste en rad interna strider. Efter flera avhopp i olika små gruppering upplöstes SvP i maj. Striderna stod grovt sett mellan de som vill ställa upp i val och de som inte vill ställa upp i val.

Den ena grupperingen inom SvP hade som avsikt att ställa upp i val igen och därmed vara lite restriktiva i användandet av hot och våld. Många av dessa nazister har nu sökt sig till SD. Därmed sker det en inströmning av rasister och nazister till SD, som kommer leda till nya framtida sakndaler.

Den andra grupperingen inom SvP vill helt skrota tankarna på att ställa upp i val. Därmed skulle hot och våld komma att utgöra huvuddelen av deras politiska aktiviteter.
De fd. SvP:are som skrotat tanken på val är inte enade i en grupp, även om många sökt sig till våldssekten Svenska Motståndsrörelsen. Det har uppstått en situation där det kan bli en makt- och prestigekamp mellan olika mindre nazistiska grupper och individer. De vill ofta överträffa varandra som grupp och som individ visa sig värdiga att få gå med i något gäng. Det skulle vara en verklig prestigehandling, inom dessa kretsar, att spränga 50 kg dynamit mot något ”icke patriotiskt” mål. Eller att skaffa fram dynamiten till någon annan nazist. Detta kan utgöra bakgrunden till de händelser som nu lett till att nazister, med kopplingar till SD, gripits i Falkenbergs kommun.

Tabell - Några av de tidigare SD-skadalerna

Lämna en kommentar