Malmö

Arbetarpartiet satsar på att etablera sig i Malmö

Davis Kaza
Publicerad i
#86
Lästid 4 min

Mellan den 16 och 22 augusti genomförde Arbetarpartiet en ambitiös och djärv satsning på att etablera sig i Malmö. Våra mål är att etablera Arbetarpartiet som begrepp, organisera en partiförening och genomföra en seriös valrörelse inför kommunvalet i Malmö 2018.

Tio av partiets medlemmar  besökte Malmö under sju dagar. De kom från Motala, Åmål, Lund och Umeå. De delade ut nästan 9 000 flygblad på fyra bostadsområden. I texten ingick en presentation av Arbetarpartiet samt en inbjudan till politiska gårdsmöten i grannskapet. Detta ledde till 350 politiska samtal. Dessa skedde vid informationsbord som vi ställt upp på offentliga platser, i trapphus där vi sålde Nya Arbetartidningen samt under torgmöten – där våra representanter frågades ut. Nästan alla 350 malmöborna tog vårt handlingsprogram – där vi berättar vad vi vill åstadkomma i Malmö.

Vi lyfte särskilt fram tre frågor i de politiska samtalen på gårdsmöten, i dörrar och på torg:
1. Stoppa skrytprojekt och satsa på kommunens basverksamheter.
2. Det krävs kamp mot segregeringen – Malmös förbannelse – för att stoppa knark och skjutningar,
3. För att vända trenden i Malmö och i Sverige krävs att avindustrialisering byts mot ny-industrialisering. Industrin medför jobb och skatteintäkter som behövs för den nysatsning på ”det offentliga” som redan borde ha genomförts.  Det är investeringar som dessa som krävs om jobb ska skapas – till unga och till flyktinginvandrare.

Vi har mötts av nyfikenhet och positiva reaktioner på de stadsdelar som vi besökt. Detsamma gäller vid de torgmöten vi hållit. En sak som vi är stolta över är våra gedigna politiska förberedelser när det gäller situationen i Malmö kommun (något vi skrivit om i NyA). Vi bemöttes med respekt p g a våra kunskaper rörande, exempelvis, kostnaderna för konserthuset Malmö Live. Det var många malmöbor som själva inte kände till att kostnaden för Malmö Live, från planering till färdigställande, ökat från 200 till 1 300 miljoner! Det var uppenbart att Malmös makthavare medvetet har mörkat de verkliga kostnaderna för skrytprojekten inför stadens invånare. Samtidigt har alla möten med malmöborna inneburit att vi lärt oss väldigt mycket nytt som gjort att vi kan vidareutveckla vårt handlingsprogram för Malmö. En viktig insikt – det som händer i Malmö idag kommer att hända i övriga Sverige i morgon (läs mer om detta i artikeln intill).

Den verkliga succén under vårt arbete i Malmö var våra politiska gårdsmöten. Dessa innebar att vi fick möjlighet att presentera Arbetarpartiet och diskutera vår politik under mer avslappnade former. Mellan 60-65 personer slöt upp på dessa möten. Många som kom lämnade namn och telefonnummer. De ville hjälpa oss att etablera Arbetarpartiet i Malmö.

Vi hade gårdsmöten både i Almgården, som är det valdistrikt i Sverige som har störst andel SD-väljare (nästan 40 %), och i Augustenborg, där majoriteten av de boende är invandrare.
Oavsett plats kom det många nyfikna som ville höra vårt budskap.Vi träffade besvikna arbetare som röstat på SD i desperation över utvecklingen i Malmö. Vi samtalade med turkiska kockar som blivit grovt utnyttjade av sin arbetsgivare (något vi kommer skriva mer om i kommande nummer av NyA). Det var tydligt, gång på gång, att det behövs en ny politisk kraft i Malmö.

Vårt besök i Malmö har gett oss väldigt mycket att följa upp. Vårt nästa besök kommer att äga rum redan under september månad. Vår satsning på att etablera Arbetarpartiet i Malmö är långsiktig.

Hur blev Arbetarpartiet bemötta i Malmö?

Gun Sandström, Umeå20140603_091622
– Alla var jättepositiva och vänliga. Folk var nyfikna på vilka vi är och vad vi gör i Malmö.
– Många var imponerade av att vi kunde så mycket om de lokala Malmö-frågorna.
– Det var också väldigt vanligt att folk ville diskutera invandringen och hur vi ska klara av att ta hand om alla som kommer till Sverige.

 

JoacimJoacim Strand, Lund
– Jag tycker att folk var nyfikna och positivt inställda till oss.
– Många är upprörda över skrytbyggena och kostnaderna för dessa.

 

Läs mer:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar