Inrikes

Syftet med SD: Bekämpa invandring

Jan Hägglund
Publicerad i
#89-90
Lästid 5 min

Arbetarpartiet har under lång tid visat hur asylpolitiken har använts för att angripa kollektivavtal och arbetsrätt. Det som hotas är grundläggande rättigheter som arbetarrörelsen tillkämpat sig under hela 1900-talet. Angreppen blev särskilt tydliga vid utgången av år 2014. Då förde KD, C och FP fram förslag vars kärna var att inrätta skattefinansierade låglönejobb. Dessa skulle erbjudas de asylsökande redan innan beslut fattats om de skulle få stanna eller inte, till sänkta ingångslöner. Tyvärr har regeringen tagit över dessa principer.

Förslagen från borgarna var skräddarsydda för arbetsgivarna. Effekterna skulle inte bli av  ”övergångskaraktär”, med det begränsade syftet att hjälpa asylsökande till sitt första jobb, för att påskynda deras integrering i det svenska samhället. Borgarpartiernas avsikter hade mer långtgående syften. Målet var att skapa en ny låglönemarknad som i sin tur skulle komma att innebära en press nedåt på löner och övriga arbetsvillkor. De asylsökande skulle användas för att försvaga löntagarnas ställning på hela arbetsmarknaden. Främst skulle LO:s yrkesgrupper komma att drabbas.

Drygt ett år tidigare, tio månader före valet 2014, hade S och LO fört fram ett förslag i rakt motsatt riktning. De hade utarbetat ”Tio ordningsregler för arbetsmarknaden.” Bakom låg lönedumpningen och förlusten av jobb utförda i enlighet med svenska kollektivavtal främst inom transport- och byggnadsbranscherna. De ”tio ordningsreglerna” skulle genomföras om S vann valet och var även ett försök att bromsa SD:s ökade stöd inom LO:s yrkesgrupper.

Förödande svek från S och LO

Under hösten detta år – två år efter utspelet om ”ordningsregler för arbetsmarknaden” riktade mot lönedumpning och ett år efter borgarnas förslag till skattefinansierade låglönejobb – gjorde S en 180-graderssväng. Etablissemanget inom S har gjort borgarnas förslag om skattefinansierade låglönejobb till sitt eget. Därmed har S öppnat dörren till skapandet av ett låglöneproletariat som kommer att innebära ett systemskifte på arbetsmarknaden i form av lägre löner och urholkad arbetsrätt. Detta kommer att slå hårdast mot LO-grupperna. Och reaktionen har inte låtit vänta på sig. Enligt SCB:s senaste väljarundersökning är SD nu det nästa största partiet bland de yrkesgrupper som organiseras av LO. Enligt Sifos undersökning från november är SD störst inom LO. S fortsätter att betala ett mycket högt pris – bland annat för att partiet övergav löftet att införa de ”tio ordningsreglerna”.

SD:s motstånd är ideologiskt

När nu regeringen, stödd av allianspartierna, infört bestämmelser som gör det svårare för asylsökande att få uppehållstillstånd frågar sig många om SD haft rätt hela tiden när det gäller asylpolitiken? Svaret på den frågan är Nej. Vi ska visa på varför.

Sverige har fört en asylpolitik som inneburit att landet, utan konkurrens, tagit emot flest asylsökande av alla EU-länder utifrån befolkningens storlek. Då borgarna försökt använda det stora antalet asylsökande för att genomföra ett systemskifte på arbetsmarknaden har ledarna inom S och LO inte försvarat sina kärnväljare bland de utsatta LO-grupperna. Som vi påpekat har Stefan Löfven & Co gjort borgarnas förslag om skattesubventionerade låglönejobb till sitt eget. Även detta svek har spelat SD i händerna och bidragit till den djupaste splittringen inom svensk arbetarklass i modern tid. Låt oss formulera en slutsats: då S ger efter för borgarna ökar arbetarnas benägenhet att rösta på SD!

Sveken från S och LO har inneburit ett rekordlågt förtroende för dessa. Det låga förtroendet för regeringen innebär att när denna nu gör det svårare att få asyl framstår SD nästan automatiskt både som segrare och som framsynta. Men, som vi påpekade redan på Första sidan, detta är fel.

SD är och förblir alltså ett parti som bekämpar invandring. Arbetarpartiet kommer inte att tillåta att SD:s nazistiska förflutna glöms bort. Vi kommer att påvisa att Sverigedemokraterna alltid sagt samma sak vad gäller asylsökande flyktingar.
”De är för många”! Detta budskap förde partiet fram 1988 då det kom drygt 19 000 asylsökande till Sverige. På den tiden var SD en renodlad liten nazistorganisation med inte fler än tusen väljare i hela Sverige.
”De är för många”! Detta budskap för partiet fram 2015 då det kommer uppåt 175 000 asylsökande till Sverige.
”De är för många”! SD har fört fram samma budskap med olika inslag av brutalitet och människosyn under snart 30 år. Vi upprepar: Det är svårt att dra någon annan slutsats än att ”parollen” inte alls har med krig och flyktingströmmar att göra.

Tablå - Sverigedemokraternas historia

Arbetarpartiets slutsats är att SD – även om partiet inte längre är nazistiskt – motarbetar invandrare som vill till Sverige. Detta oavsett om det handlar om många eller få. Oavsett om Sverige har jobb, bostäder och kan ta emot invandrarna. Eller inte. Under landsdagarna underströks socialkonservatismen som det identitetsskapande för SD. Men motstånd mot invandring utgör det bestående elementet i SD:s ideologi. Från den skränande nazisten Klarström igår – till riksdagspolitikern Åkesson idag.

Läs mer:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar