Kultur

Bokrecension: Kalifatets återkomst

Jan Hägglund
Publicerad i
#95
Lästid 2 min

BOKRECENSION. För många människor, i Sverige och annorstädes, har Mellanöstern varit en brännhet men svårbegriplig region när det gäller politik och religion. Författaren och terrorexperten Magnus Norell sätter in händelserna i ett sammanhang i sin bok ”Kalifatets återkomst”.

Efter den ”arabiska våren” accelererade händelseutvecklingen, och omvälvningarna, på ett halsbrytande sätt. I praktiken har vissa stater upphört att existera. Andra befinner sig i sönderfall. Samtidigt har nya kraftcentra uppstått som strävar efter att upprätta nya stater. Det som tidigare varit svårt att förstå har för många blivit fullständigt obegripligt. Och skrämmande. Det tydligaste exemplet utgörs av Islamiska Staten, som står i centrum för oändligt många nyheter, frågeställningar och skräck. Det senaste fruktansvärda exemplet utgörs av attentatet i Bryssel 22/3-2016. För andra betyder IS motsatsen. Även från Sverige reser främst män, men även kvinnor, ner till Syrien för att ansluta sig till och slåss för Islamiska Staten. Sällan har det som händer i Mellanöstern fått så tydliga återverkningar i Europa, exempelvis i form av terrorattacker, som idag.

Boken ”Kalifatets återkomst” ger läsaren ett sammanhang och därmed en möjlighet att orientera sig i den pågående utvecklingen. En utveckling som vi ingalunda sett slutet av – utan bara början. Skaffa boken. (Utgivningsår 2015)

Några korta ord om författaren
Magnus Norell är statsvetare och forskare med inriktning på säkerhetspolitik, demokratifrågor, politiskt våld och terrorism i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika. Den kunskap som speglas i boken kommer inte minst från Norells många resor i de områden som boken berör.

Exempel på Norells tidigare utgivning av böcker och rapporter:
Mellanöstern efter kriget i Irak: demokratisering med förhinder?” (2004)
Islamismens seger: från Libanon till Iran” (2009)

Kalifatets återkomst går att beställa via Nya Arbetartidningen för 170 kr plus porto. Maila eller ring in din beställning till red@arbetartidningen.se eller 090-71 95 27!

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar