Inrikes

Demokratiska och sekulära värden måste försvaras – Sharialagar och hedersförtryck bekämpas

Publicerad i
#97
Lästid 3 min

Ett initiativ har tagits för att skapa en landsomfattande rörelse i syfte att slå tillbaka en rad destruktiva tendenser i samhället som vuxit sig starka och på allvar hotar, bland annat, den nödvändiga tilliten medborgare emellan. Målsättningen är att värna det goda samhället och dess demokratiska grund.

Initiativet presenterades ursprungligen den sista augusti i tidningen Dagens Samhälles nätbilaga, i form av ett Öppet Brev, undertecknat både av kända och mindre kända samhällsdebattörer, forskare och skribenter. Sex dagar senare hade brevet delats 13 600 gånger, samtidigt som 2 473 medlemmar gått med i Facebook-gruppen och undertecknat brevet. Det har även tillkommit en namninsamling på nätet för att de som stöder initiativet, men saknar Facebook, inte ska hindras att delta i uppbygget av en landsomfattande rörelse.
Initiativet är partipolitiskt och religiöst obundet. Men innehållet är allt annat än opolitiskt. Rubriken på brevet lyder: ”Till försvar för ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat”. Här nedan kan du läsa utdrag ur brevet:

”Sverige har under en lång tid utsatts för en rad påfrestningar och utmaningar i samhället. Det är sammantaget ett resultat av flera regeringars oförmåga eller ovilja att hantera dessa påfrestningar och utmaningar som gör att detta öppna brev kommit till. Med stigande oro har vi de senaste decennierna bevittnat en markant ökning av både så kallade utanförskapsområden som direkta ”no-go zoner”. De konflikter detta lett till i samhället – ökad polarisering, större klyftor, en alltmer raserad välfärd samt en ökning av religiösa och sociala konflikter – har inte bemästrats av sittande regeringar och myndigheter. […]

Utöver det har en utbredd ideologisk offensiv pågått där en kultur av anpassning gentemot främst islamistiska krav på särlagstiftning och kollektiva rättigheter (på bekostnad av individuella dito) drivit tillbaka sedan länge tillkämpade rättigheter. Att Sverige numera har segregerade badhustider och i praktiken tillåter barnäktenskap och månggifte, är oerhört allvarliga bakslag för det demokratiska samhälle vi byggt upp under lång tid. Ett samhälle baserat på en sekulär stat där religion och politik är klart och tydligt separerade. […]

Som några av oss skrev för en tid sedan: ’Endast en sekulär statsbildning kan se varje människa utan religiösa raster’. Vi välkomnar därför alla de individer som vill göra något åt detta att skriva under detta öppna brev ”.

Den inledande delen av brevet kompletteras av ett antal markeringar. Några av dessa lyder:
” ■ Vi påminner om att staten är konfessionslös och könsneutral. Detta måste genomsyra all form av lagstiftning och bidragsnormer. Och dessa normer skall sedan följas.
■ Ett omedelbart upphörande med offentligt stöd till islamistiska organisationer som eftersträvar så kallade ”muslimska civilsamhällen”. Eller andra krafter som vill skapa parallella samhällsstrukturer. Detta är inget annat än försök att enklavisera delar av samhället.
■ Ett misslyckande från staten, som vi alla gemensamt ansvarar för, kommer obönhörligen att leda till att de destruktiva trender vi sett under speciellt det senaste decenniet, blir ännu tydligare. Det behöver knappast påpekas att ett sådant scenario leder till att speciellt unga kvinnor och flickor drabbas. Redan i dag är det ett påvisbart problem att dessa grupper av individer inte kan leva ett fullt och fritt liv i Sverige i enlighet med våra värderingar.”

En av de ursprungliga 18 undertecknarna är Jan Hägglund, ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen. Här följer en intervju med Janne om varför han skrev under och även aktivt deltar i arbetet för att omvandla brevet till en landsomfattande rörelse till försvar för ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat.

Du kan läsa hela brevet här. För att få information om hur du delar det Öppna Brevet, går med i Facebook-gruppen samt undertecknar namninsamlingen på nätet klickar du här.

Lämna en kommentar