Inrikes

Förtroendet minskar för politiker och media

Jan Hägglund
Publicerad i
#97
Lästid 3 min

I slutet av förra året (28 nov) presenterade Aftonbladet en mätning av förtroendet för hur olika institutioner och grupper skötte sitt arbete. Mätningen visade ett, för etablissemanget, skrämmande resultat.

Förtroendet mättes från två olika håll. Den ena utgångspunkten visade på hur stort förtroendet var. Den andra utgångspunkten visade hur litet förtroendet var. Mätningen var gjord av Inizio. Även om graderingen var grov går det inte att missa den allmänna bilden. Nya Arbetartidningen har valt att redovisa uppfattningen hos kategorin ”Alla väljare” för fem av de totalt åtta institutioner/grupper som mätningen omfattade. Se tabell nedan.

tabell-fortroende-for-instutionerna-bland-alla-valjare
Framställde arbetare som inskränkta och dumma
Undersökningens syfte var att angripa de, ofta arbetare, som röstat på Sverigedemokraterna. En av Sveriges minst objektiva och mest okunniga ”tyckande journalister” – Lena Mellin – kommenterade förfärad undersökningen. Hennes första, mindre begåvade, mening löd: ”Sverigedemokraternas väljare har i hög grad vänt det vanliga samhället ryggen”. Omedelbart ovanför påstod en rubrik att ”SD-väljarna sprider en svartsyn om vårt samhälle”.

Men det krävs ingen Einstein för att inse sanningen. Sverigedemokraterna är idag större än Socialdemokraterna inom LO-grupperna. Varför? Därför att ”det vanliga samhällets” representanter har vänt arbetarna ryggen. Arbetarna sprider inte heller någon ”svartsyn” om ”vårt” samhälle. Istället uppfattar många arbetare inte längre Sverige som ”sitt” samhälle. Socialdemokraterna och de till detta parti knutna LO-förbunden har vägrat att göra allvarliga försök att organisera den arbetskraft som, ofta via hänsynslösa bemanningsföretag, kommer till Sverige både från fattiga EU-länder och från länder utanför EU. Denna arbetskraft utsätter de arbetare som jobbar i enlighet med svenska kollektivavtal för en allt hårdare låglönekonkurrens. Och detta tigs ihjäl. S och LO vill inte att det skrivs om deras svek. Borgarna, som har fått precis vad de ville via sina uppgörelser med MP om den utomeuropeiska arbetskraften, tiger också still.

Oärligt från början till slut
Lena Mellin, som inte ska anklagas för att vara någon Einstein, har helt och hållet vänt på orsak och verkan. Det var inte bara SD-väljare, ofta arbetare, som tappat förtroendet för samhället. Det Lena Mellin helt missade i ”sin” undersökning var följande: endast 25 procent av ”alla väljare” hade förtroende för regeringen (ganska stort eller mycket stort). Motsvarande siffra för riksdagen var 26 procent! När det gällde Mellins egen yrkeskår, journalisterna, var det bara 18 procent av alla väljare som hyste förtroende för denna grupp. Endast 15 procent ansåg att Sverige var på rätt väg. Den instans som allmänheten fortfarande hyste någorlunda förtroende för var en del av statens hårda kärna – domstolarna.

Arbetarna har berövats jobb, arbets-trygghet och goda framtidsutsikter. Efter ett oändligt tålamod med ”sin” Socialdemokrati och ”sitt” LO röstar nu en majoritet av LO-arbetarna, tyvärr, på SD. Detta försökte Lena Mellin dölja i en ovanligt oärlig text.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar