Inrikes

Välbesökt vårddemonstration i Luleå

Patrik Brännberg
Publicerad i
#97
Lästid 1 min

Drygt 300 personer demonstrerade på Storgatan i Luleå för mer resurser till sjukvården. Talade gjorde representanter från flera olika personalkategorier och patientföreningar.

En av talarna, Heidi Carnudd sjuksköterska inom Luleå Kommun, berättar för Arbetartidningen:
– De viktigaste frågorna idag handlar om arbetsmiljö och patientsäkerhet – och det enda sättet att lösa detta är att öka personaltätheten.

Hur ska man lösa bristen på sjuksköterskor?
– Man måste börja med att locka tillbaka alla sjuksköterskor som byter bransch eller flyttar utomlands. Men för att klara det krävs två förändringar. Dels måste lönerna höjas. Och dels måste arbetsmiljön förbättras.
– Som sjuksköterska måste man få tid att träffa sina patienter. Den kontakten är ändå grunden i vårt yrke. Men de senaste åren har vi fått allt fler arbetsuppgifter, allt fler patienter per personal och allt sjukare patienter. Kraven på dokumentation har svällt ut. Det känns som att man sitter alldeles för länge vid datorn och dokumenterar uppgifter om varje patient – istället för att prata med patienten.

En annan av talarna, Mats Eliasson läkare vis Sunderbyns sjukhus, pekade på att Sverige har 50 % färre vårdplatser än grannländerna Norge, Finland och Danmark.

Lämna en kommentar