Umeå

Vänsterpartiets dubbelspel om resekulturen

Veckans Nyheter
Publicerad i
#106
Lästid 3 min

Den senaste tiden har en resglad kultur avslöjats bland politikerna inom kommunala bolag i Umeå som Bostaden och Umeå Energi. Arbetarpartiet har därför skrivit två interpellationer till kommunfullmäktige för att få fram exakt hur mycket som högt uppsatta politiker i kommunen och de kommunala bolagen har varit ute och rest.

Rese-affären i de kommunala bolagen avslöjar den kollegiala och vänskapskorrupta mentalitet som finns bland kommunens ledande politiker. Detta understryks av att både Bernt Andersson (ordf Bostaden) och Lena Karlsson Engman (ordf Umeå Energi) försvarar resorna med att det är viktigt att styrelsen lär känna varandra och ”håller ihop gruppen”. På detta sätt ska olika politiska motsättningar suddas ut. Moderater som vill sälja ut en tredjedel av Bostadens lägenhetsinnehav ska äta och dricka i goda vänners lag tillsammans med politiker från S och V (som är motståndare till privatisering).

V dubbelspelar – som vanligt
Det mest skamliga agerandet har dock Vänsterpartiet stått för. I media har Vänsterpartiet försökt profilera sig som ett parti som är motståndare till det myckna resandet. När kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ett antal representanter för kommunen till Umeås vänort Petrozavodsk för att fira 40 år av vänortssamarbete protesterade V:s gruppledare Ulrika Edman. V reserverade sig mot beslutet med bland annat följande motivering: ”på kommunledningsnivå är det mycket nöjesåkande runt om i världen där kommunnyttan kan ifrågasättas”.

Men V:s kritik verkar bara gälla resor där V själva inte får vara med. Bakom kulisserna är nämligen även Vänsterpartiets representanter gladeligen ute och reser för skattebetalarnas pengar. När AB Bostadens styrelse blev bjudna på en resa till Berlin i september 2015, där de bjöds på både mat och dryck, var en av deltagarna Bore Sköld – ordförande för Vänsterpartiet i Västerbotten. Samme Sköld reste också med Bostadens styrelse till Stockholm året därpå, där deltagarna bland annat åt lyxmiddag på en skärgårdsbåt. På denna resa deltog även en ytterligare ledamot från V. Vänsterpartiets ledamöter deltog även på Umeå Energis styrelseresor. Bland de två som reste med till både Vasa och Köpenhamn finns Jan-Olov Carlsson, som till vardags även är ordförande för Metallklubben på Volvo Umeverken.

Mot bakgrund av Bore Skölds, Jan-Olov Carlssons, med fleras resande framstår Ulrika Edmans utspel om ”nöjesåkande” där ”kommunnyttan kan ifrågasättas” som mindre trovärdigt. Samtidigt är denna typ av dubbelspel inget nytt för V. Dubbelspelet är så inarbetat att det blivit en del av Vänsterpartiets natur. Än idag kan man höra ledande vänsterpartister kritisera Umeås skrytbyggen. Detta trots att de själva var med och röstade igenom både Kulturväven och Äventyrsbadet – investeringar som idag slukar resurser från annan kommunal verksamhet. Dubbelspel om skrytbyggen – dubbelspel om politikerresor. Inget nytt under solen när det gäller V, med andra ord. n

Lämna en kommentar