Inrikes

Föreläsning om kampen mot parallella rättssystem

Veckans Nyheter
Publicerad i
#108
Lästid 2 min

Arbetarpartiets högtidlighållande av första maj i Umeå inleddes med en föreläsning av Devin Rexvid, doktorand på Umeå Universitet och aktiv i GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime, på temat ”hur bekämpa hedersförtryck och parallella rättssystem”.

Rexvid började med att reda ut vad som kännetecknar en svag respektive stark sekulär stat, där Sverige beskrevs som en svag sekulär stat till skillnad från exempelvis Frankrike, då den svenska staten inte klarat av att stå upp mot de religiösa samfunden. Rexvid exemplifierade med ett fall där förvaltningsrätten i Växjö inte dömde i enlighet med svensk lag, utan godkände barnäktenskap och sexuellt utnyttjande av minderårig i ett fall där socialtjänsten i Mönsterås begärt att flickan och den vuxne maken skulle skiljas åt. Förvaltningsrätten motiverade sitt beslut med att äktenskapet ingåtts i ett land där det var tillåtet och att det fanns starka kulturella och religiösa grunder för att godkänna det.

Vidare räknade Rexvid upp och berättade om olika exempel på företeelser som kan ingå i hederskulturer, såsom tvångsgifte, könsstympning, barnäktenskap och hedersmord. Han pratade även om hur pojkar i familjer tidigt tvingas att kontrollera kvinnliga släktingar, dels genom att berätta vad systrarna inte får göra på förskolan/skolan och dels genom att de får uppdraget från sin far att ledsaga sin mor utanför hemmet och övervaka henne.

Devin berättade att hederskulturer och strukturer uppkommer i samhällen där staten är svag och man måste förlita sig på släkten, byn eller klanen för att kontrollera kvinnornas oskuld och renhet. När dessa strukturer ställs mot svensk lag uppstår kollisioner. I dessa kollisioner har den svenska staten hittills backat då politiker och myndigheter inte vill stöta sig med någon religiös gruppering, inte ens islamister som utmanar och vill urholka det svenska samhället och bygga upp sina egna parallella rättssystem och samhällsstrukturer.

Föreläsningen pekade också på att det behövs ett alternativ för de som kommit till Sverige på flykt från islamister och hederskulturer i sina gamla länder. Dessa kvinnor, barn och män måste garanteras samma fri- och rättigheter som alla andra svenska medborgare, en förutsättning för detta är försvaret och bygget av en stark sekulär stat som kan stå emot parallella rättssystem och hederskulturer. För detta krävs mod och vilja hos politiker och tjänstemän – något som lyser med sin frånvaro på många ställen idag.

Lämna en kommentar