Umeå

Sjukvården måste skyddas från Region Västerbotten

Jan Hägglund
Publicerad i
#109
Lästid 3 min

Vi varnar alla som arbetar inom landstinget – sjukvård och administration – för planen att slå samman landstinget och Region Västerbotten (RV). För att tala med sjukvårdens språk: RV är en, mot demokrati och rättssäkerhet, resistent bakterie.

RV skapades då vissa centralister ville slå samman sjukvården i hela norra Sverige. Men regeringen stängde denna möjlighet 2016. Alltför många i norrland kände ett behov av att ha beslutsfattarna närmare än i Umeå. Om fingertoppskänslan fått råda skulle RV ha lagts ned redan 2011. Men RV hade redan hunnit bli en födkrok för en grupp makthungriga politiker. Vissa av dessa hade tappat sina partikamraters förtroende genom ständiga övertramp och hade därför börjat se RV som en ny karriärväg. Denna bakgrund är viktig för de som vill förstå varför RV utvecklat en sådan hänsynslöshet. Exempel:

Varje år fördelas miljontals kronor i regionala utvecklingsmedel. Pengarna kommer från staten och EU. I år handlar det om 125 miljoner, varav länsstyrelsen fördelar 72 miljoner och RV 53. RV är dock annorlunda. VK:s kartläggning från 2014 visade att enbart 80 % av de miljoner som RV skulle fördela verkligen gick till projekt inom länet. RV behöll en femtedel av pengarna för eget bruk! Kritikerna av detta missbruk bestraffades av samma politiker och chefer som var ansvariga för missbruket. RV-bossarna tillsatte även ”lojala” chefer utan att utlysa tjänster – trots kritik från facket.

RV präglas av en hänsynslöshet som saknar motsvarighet inom landstinget, länsstyrelsen och länets kommuner – även om dessa också har fel och brister. Men RV-bossarna drar sig inte för att lägga beslag på miljontals kronor, som borde gå till utveckling av bl a glesbygden, för att kunna öka storleken på den egna byråkratin!

Den 24/4 fick ledamöterna i Umeå kommunfullmäktige yttra sig om det lämpliga i att slå samman landstinget och RV. Arbetarpartiet motsatte sig en sammanslagning med full kraft. Under debatten framkom, via en anställd på RV, att deras planer var att döpa om landstinget till Region Västerbotten – vid en sammanslagning. Detta speglar makthungern inom RV. Trots att landstinget ansvarar för frågor om liv och död, och RV saknar existensberättigande, har RV redan börjat planera för en framtida gemensamma organisation.

För att skydda sjukvårdens anställda och patienterna från RV-bakterien lägger Arbetarpartiet fram ett 6-punktsprogram:
1. Landstinget byter inte namn till Region Västerbotten,
2. Landstingets politiker åläggs att, vid sidan av sin huvuduppgift sjukvården, även ansvara för de regionala utvecklingsmiljonerna,
3. Landstingets administration består. Denna kan förstärkas med handläggare som tidigare fördelat regionala utvecklingsmedel på länsstyrelsen och RV. Dessa pengar får en långt mer rättssäker behandling i landstingets regi,
4. Region Västerbotten – med över 300 politiska uppdrag och ca 110 anställda – avvecklas. Arbetsbrist uppstår alltid vid sammanslagning.
5. Landstinget återtar tidigare ansvar för länstrafik och kultur från det nedlagda RV. Bussförare och kulturarbetare arbetar vidare som tidigare fast med landstinget som huvudman.
6. I den mån landstingets måste nyanställa tjänstemän, efter att ha återtagit tidigare uppgifter, ska de nya tjänsterna utannonseras på vanligt sätt.

Sammanfattning: Striden står om ifall landstinget ska ta över det regionala ansvaret, eller om RV ska ta över sjukvården! Vi som sätter patienter, personal och regional utveckling i första rummet arbetar för att förbättra landstinget – och för att lägga ned RV.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar