Umeå

Kuppartat agerande kring försäljning av hyresrätter

Jan Hägglund
Publicerad i
#110
Lästid 2 min

Motståndet mot en utförsäljning av hyresrätter inom AB Bostaden i Umeå har varit en brett förankrad ståndpunkt hos alla utom hos vissa av de borgerliga partierna i Umeå. Nu har emellertid även Socialdemokraterna svängt i denna fråga och sålt ut 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem! Det finns inga långsiktiga garantier för att den nya ägaren, den privata fastighetsägaren Heimstaden, inte omvandlar lägenheterna till bostadsrätter – efter valet 2018.

Brist på demokrati
I formfrågan gränsade försäljningen till en kupp. Låt oss beskriva på vilket sätt beslutsförslaget lades fram.
a) Nästan alla partier i fullmäktige hade redovisat sina budgetförslag.
b) På Umeå kommunfullmäktige i maj diskuterades kommunens bostadsförsörjningsprogram. Inget sades då om denna utförsäljning. Men det hade självklart varit möjligt att informera fullmäktige om vad som var på gång vid detta tillfälle (S fullmäktigeledamöter hade nämligen känt till planerna sedan den 27 februari i år).
c) Kommunstyrelsen kallades in till ett extra möte måndagen den 12 juni för att behandla denna fråga (utförsäljningen). Detta var nödvändigt enligt lag för att snabbt kunna driva igenom utförsäljningen måndagen den 19 juni (i samband med budgetfullmäktige). Men i de handlingar som skickades ut till detta möte fanns inget förslag till beslut!
d) Tidpunkten var noga vald för att undvika en offentlig debatt. Direkt på budgetfullmäktige den 19 juni följde ju midsommarhelgen.
e) De partier som låg bakom detta – S samt borgarpartierna – hade givetvis känt till affären under en längre tid. I Socialdemokraternas fall sedan minst den 27 februari. Men de har medvetet valt att undanhålla övriga – i och utanför fullmäktige – information om denna djupgående ideologiska vindkantring mot en borgerlig, löntagarfientlig, politik.

Arbetarpartiet yrkade – tillsammans med MP, V, SD och FI – på en återremiss rörande försäljningen. Detta för att ge såväl ledamöterna i kommunfullmäktige som kommunens medborgare mer tid på sig att sätta sig in i argumenten för och emot en utförsäljning. Samt att ta reda på fakta kring det företag, Heimstaden, som köper de 1 601 lägenheterna av Bostaden. Inför försäljningen sades det att ägarna inom Heimstaden till största delen bestod av pensionsstiftelser. Nu har det framkommit att företaget domineras av en norsk miljardär. Frågan är vilka ytterligare uppgifter S har undanhållit medborgarna om försäljningen.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar