Umeå

Faran inte över för äldreomsorgen i Umeå – Beredskap krävs för nya proteser

Davis Kaza
Publicerad i
#112
Lästid 2 min

I slutet på augusti fanns följande rubriker att läsa i media: ”stålbad väntar äldrevården” och ”hårt sparförslag för äldreomsorgen”. Enligt uppgift saknade äldrenämnden 22 miljoner i sin budget inför 2017 och ett tjänstemannaförslag föreslog att 11 miljoner – halva underskottet – skulle täckas genom nedskärningar på kommunens vård- och omsorgsboenden (särskilda boenden).

Förslaget innebar dels att nio årsarbeten, fördelade på 15 rehabiliteringsassistenter, skulle bort. Hela yrkesgruppen skulle ha försvunnit! Dessutom var tanken att fem av tio årsarbeten för sjukgymnaster skulle bort. Detta enligt Västerbottens-Kuriren. Om förslaget röstats igenom skulle nedskärningen ha berövat de äldre den lilla guldkanten på tillvaron i form av olika aktiviteter – för kropp och själ.

Förslaget gav upphov till protester från personal och anhöriga och skapade oro hos pensionärerna på kommunens boenden. En vecka senare (31/8) beslutade politikerna i Äldrenämnden, under trycket från protesterna, att inte genomföra nedskärningar på de båda personalgrupperna. Protester lönar sig! Arbetarpartiet gläds tillsammans med rehabassistenter och sjukgymnaster, anhöriga samt de boende.

Nästa steg är att rikta blicken framåt. Tyvärr finns hotet om nedskärningar inom äldreomsorgen kvar. De 22 miljonerna i Äldrenämndens budget saknas fortfarande. För i år. Till detta kommer väldigt troligt nya stora besparingar under 2018. I samband med arbetet inför 2018 års budget fick partierna i kommunfullmäktige materialet ”Kommunens tillväxt 2018-2021 – nämndernas utmaningar och möjligheter”. I detta material presenteras potentiella kostnader på hela 85 miljoner som ligger utanför ordinarie budget under rubriken ”Övrigt (ej medräknat i nämndens behovskalkyl)”.

Några exempel ur materialet inför 2018 års budget:
■ Fördyring p g a ökad personaltäthet i och med införande av heltidsmodellen (30 Mkr)
■ Behov av prishöjning inom hemtjänst: ersättning täcker inte personalkostnader (20 Mkr)
■ Utebliven finansiering av löneökningar (2,9 Mkr)
■ Redan godkänd investering i digitalisering kräver resurstillskott för drift (14,7 Mkr)

Enbart dessa exempel antyder att Äldrenämnden antingen måste få ett större ekonomiskt tillskott. Eller så kommer nämnden att drabbas av större framtida nedskärningar under bland annat nästa år. Budgeten för nästa år antogs för ca 3 månader sedan. Siffrorna kan därför se något annorlunda ut idag. Men inte trenden. Det kommer att krävas nya protester, för ekonomiska tillskott, om äldreomsorgen ska undgå framtida stålbad.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar