Inrikes

Bekämpa nazisterna – och bojkotta deras medlöpare i fullmäktige

Jan Hägglund
Publicerad i
#117
Lästid 4 min

NyA har i flera nummer skrivit om den politiske vilden Henrik Agerhäll i Umeå kommunfullmäktige. Agerhäll gör rasbiologiska uttalanden och sprider nazistiskt influerade idéer från fullmäktiges talarstol. Tyvärr är Umeå inte den enda kommun i Sverige där liknande individer blivit invalda. Vi anser därför att det är på sin plats att föra fram vår syn på hur Agerhäll och andra bör bemötas. Detta utgör ett nytt inslag i kampen mot nazismen i Sverige – en fråga som bokstavligen handlar om liv och död.

Låt oss börja med att beskriva hur Arbetarpartiet kommer att agera mot Agerhäll framöver. Vi anser att han ska få de svar som lagen kräver på de motioner, interpellationer och enkla frågor som han lämnar in. Men ingenting mer! Vårt mål är att sätta stopp för den skrämmande stora uppmärksamhet som Agerhäll fått på grund av att han gång på gång har lyckats lura för många av ledamöterna i fullmäktige att delta i de av honom initierade debatterna. Detta genom att göra bland annat folk från vårt parti ursinniga på grund sin (Agerhälls) hets mot folkgrupp och sina rasbiologiska uttalanden.

Vi syftar därför till att åstadkomma en total bojkott i Umeå kommunfullmäktige av den nazistiske medlöparen Agerhäll. Vi hoppas att bojkottmetoden kommer att sprida sig till andra fullmäktigen i Sverige där folk också tvingas dras med nazistiska medlöpare. För att få andra ledamöter att uppmärksamma, och delta i, bojkotten av den nazistiske medlöparen Agerhäll kommer vi att göra en ”walk out” (lämna fullmäktigesalen) vid de tillfällen då Agerhälls egna motioner, interpellationer och enkla frågor ska behandlas. Syftet är att förmå övriga ledamöter att följa vårt exempel.

Sådana som Agerhäll spelar en väldigt viktig roll för nazismen i Sverige. Hans bidrag består av att stärka den ”nazistiska miljö” som är helt avgörande för om nazisternas försök att normalisera sin närvaro på gator och torg inför årets valrörelse ska lyckas – eller misslyckas. Detta ”normaliseringsförsök” från Nordiska Motståndsrörelsen (NMR, landets mest våldsbenägna nazister) är i sin tur av allra största vikt för om nazisterna ska kunna värva nya medlemmar på bland annat högstadieskolor – eller inte. Agerhälls viktiga roll för nazismen märks på hur noga hans agerande i Umeå kommunfullmäktige följs av exempelvis den nazistiska nättidningen Nordfront.

Normaliseringsförsöken från NMR ingår i deras satsning på kommunalvalen. NMR tänker ställa upp i Boden, Ludvika och Kungälv. I deras valsatsning ingår även värvandet av ungdomar i högstadiet och på fritidsgårdarna. Den nazistiska miljö som Agerhäll bistår med hjälper NMR med deras ”normaliseringsprocess”. Vår bojkottmetod, och vårt försök att sprida denna, ingår i vårt arbete för att isolera NMR och andra nazister. Och den kampen förs bokstavligen talat på liv och död.

Någon kanske invänder mot vår metod av att göra en ”walk out” mot Agerhäll, då denne ju har valts till fullmäktige genom en demokratisk process. Om detta vill vi säga följande: Då Agerhäll valdes in i fullmäktige var det på grund av att han var medlem i SD, stod på deras valsedel och förutsattes stå för detta partis politik. Men han höll sina verkliga åsikter hemliga både för medlemmarna i SD och för väljarna. När hans hemliga åsikter och aktiviteter – spridande av rasism och hets mot folkgrupp – avslöjades blev han utesluten ur SD.

Agerhäll lyckades alltså, via lögn och hemlighetsmakeri, lura sig in i fullmäktige på ett SD-mandat. Mot denna bakgrund går det inte att påstå att han valdes via en demokratisk process. Samtidigt vill vi säga detta: Vi skulle göra allt för att isolera nazisterna även om det var ett parti som faktiskt valts in i kommunfullmäktige som spred rasbiologiska åsikter och hetsade mot folkgrupp, och inte en individ som ljugit sig in fullmäktige som Agerhäll. Vi skulle faktiskt mångdubbla våra ansträngningar att isolera nazisterna om det var ett parti som agerade medlöpare åt dessa i fullmäktige. Detsamma gäller inte endast för vårt parti. Det gäller för alla andra anti-nazister oavsett stad eller land.

Alla nazisternas mord på oliktänkande från 1990-talet och framåt visar att denna fråga handlar om liv och död. Arbetarpartiets gruppledare i fullmäktige diskuteras, ofta med bild, i Nordfront. Ingen kan säga när NMR angriper honom rent fysiskt. Men att NMR är beredda att ge sig på sina motståndare fysiskt är något de har bevisat om och om igen. Hösten 2016 utsattes kommunalrådet Pierre Esbjörnsson (S) i Skurup för ett brandattentat signerat NMR. Samma höst misshandlades finske Joonas Karttunen av NMR i Helsingfors så illa att han avled av sina skador.

Detta understryker att kampen mot nazismen handlar om en fråga på liv och död.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar