Umeå

Unga människor förs ut ur Sverige mot sin vilja

Arbetarpartiet har ställt en enkel fråga i Umeå kommunfullmäktige om socialtjänstens rutiner vid fall av hedersförtryck. FOTO: Pedro Moura Pinheiro (CC BY-NC-SA 2.0)
Patrik Brännberg
Publicerad i
#124
Lästid 2 min

Mellan februari och september 2017 fick det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck in 46 samtal om att ungdomar förts ut ur landet mot sin vilja. I nästan samtliga fall hade en eller flera myndigheter redan kännedom om ungdomens utsatta situation.

– Istället för att vidta ordentliga åtgärder har man kontaktat vårdnadshavare, och det har skyndat på processen att barnen har blivit förda ur landet, säger Juno Blom, samordnare på Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck (Sveriges Radio, 8/1 2018).

I Västerbottens-Kuriren (21/10 2018) redogörs för hur en ung flicka i Umeå, som var aktualiserad hos socialtjänsten, blivit förd ut ur landet av sina föräldrar. Flickan, och hennes föräldrar, hade blivit erbjudna ”familjebehandling”, något föräldrarna inte var nöjda med.

Flickan fördes därför ut ur Sverige och tvingades, enligt egen uppgift, att stanna kvar hos släktingar i hemlandet. Där tvingades hon att klä sig på ett sätt hon inte ville; fick inte mat samt hotades med att skickas till ett låst hus där hon skulle få stanna tills hon anpassat sig till familjens regler.

Enligt VK har händelsen lett till att Socialtjänsten i Umeå anmält sitt eget handhavande till Inspektionen för vård och omsorg. Socialtjänsten menar att ”…brister i handläggningen …lett till rättsosäkerhet och till att adekvata insatser till ungdomen eller familjen fördröjts”. Man säger också att rutinerna ska revideras. Några rättsliga åtgärder mot föräldrarna har inte vidtagits.

Vid ett flertal tillfällen har Arbetarpartiet tagit upp frågan om hedersförtryck i kommunfullmäktige. Vi har, tillsammans med företrädare från bland annat Liberalerna, krävt att Umeå kommun skall göra en kartläggning av hedersförtrycket i kommunens skolor. Vi har också krävt att kommunen, utifrån resultaten i denna kartläggning, ska utforma en åtgärdsplan mot hedersförtrycket.

Mot bakgrund av socialtjänstens självkritik i händelsen ovan har vi skickat in en s.k. enkel fråga till Individ- och familjenämndens ordförande där vi undrar om Umeå kommun kommer att förändra sitt arbete mot, och sina rutiner vid, hedersförtryck. Detta gäller speciellt i lägen där man kan befara att unga kvinnor eller män, mot sin vilja, blir förda till föräldrarnas hemländer. Frågan debatteras på fullmäktigesammanträdet den 29 oktober.

Lämna en kommentar