Inrikes

IS begick folkmord – de som återvänder måste anses delaktiga

Sveriges regering och en majoritet i riksdagen har agerat i direkt motsättning till FN och Europarådet då de inte ställt sig bakom uppfattningen att IS begått folkmord mot yazidierna. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0)
Jan Hägglund
Publicerad i
#129
Lästid 4 min

Vissa andra EU-länder utreder alla IS-anhängare som återvänder från Syrien och Irak. Sverige utreder ingen. Men frågan borde diskuteras anser Magnus Ranstorp, forskare och terrorexpert. I vissa andra länder har man tagit ett principiellt beslut där det förutsätts att alla som uppehållit sig i ett visst geografiskt område, som har kontrollerats av IS under en period, är misstänkta för någon form av krigs- eller terrorbrottslighet. Detta enligt åklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Ett sätt att försöka konkretisera detta vore att utgå ifrån det prejudikat som skapades av den lagstiftning som Nürnbergrättegångarna mot de nazistiska förbrytarna grundades på, och som sedan vidareutvecklats. Detta bland annat i form av lagar mot folkmord och brott mot mänskligheten. Dessa internationella lagar kom att återspeglas i Sveriges nationella lagstiftning. Vi tänker på lagen om straff för folkmord (1964:169) som uppdaterades 2014.

Den svenska lagstiftningen byggde på en vidareutveckling av Nürnbergrättegångarnas praxis. Denna vidareutveckling hade sammanfattats i Konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord som antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1948. De stater som anslöt sig till konventionen åtog sig att förebygga och bestraffa brottet folkmord. Folkmordskonventionen innebar att brottet folkmord kunde förövas även i fredstid samt att brottet frikopplades från förekomsten av brott mot freden och krigsförbrytelser.

Denna lagstiftning utgjorde grunden för de två krigsförbrytartribunaler som FN:s säkerhetsråd inrättade åren 1993 och 1994. Detta med anledning av bland annat de folkmord och brott mot mänskligheten som ägde rum i Jugoslavien respektive Rwanda. Det var även denna lagstiftning som låg till grund för den internationella brottmålsdomstolen (ICC) som etablerades 2002 och har sitt säte i Haag. Sverige har både undertecknat Folkmordskonventionen från 1948 och ställt sig bakom den internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Vad är det då som krävs för att Sverige ska kunna ställa egna medborgare, som rest ned till Irak och Syrien för ansluta sig till IS / Daesh, inför rätta? Som vi skrev inledningsvis har vissa andra länder tagit ett principiellt beslut som innebär att alla som uppehållit sig inom IS-kontrollerat område är misstänkta för brott. I Sverige har regeringen och en riksdagsmajoritet har hävdat att det saknas lagstiftning för att ställa de som återvänder från IS inför rätta.

Men Sverige har, både genom att ställa sig bakom internationell lagstiftning samt genom att följa upp denna i sin nationella lagstiftning, förbundit sig att förebygga och bestraffa folkmord och andra brott mot mänskligheten – oavsett om dessa äger rum i krigs- eller fredstid. Därför: Om IS genomfört ett folkmord inom det territorium som organisationen har behärskat, och om svenska medborgare deltagit i IS aktiviteter under denna tidsperiod, måste det vara möjligt att inleda förundersökningar mot dessa i syfte att ställa dem inför rätta. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att svenska medborgare ska kunna ställas inför rätta är följande:
1. Kan begångna brott ha preskriberats?
2. Har något folkmord begåtts?

Enligt svensk lag kan bl a brotten mord, folkmord och terroristbrott sedan 2010 inte preskriberas. Så vitt vi kan förstå är det enda som står emellan möjligheten att åtala de 150 IS-anhängare som har återvänt till Sverige, och de ca 100 som ännu ej återvänt, frågan om IS har begått folkmord. För om så är fallet måste misstankar kunna riktas mot alla som deltagit i IS aktiviteter. Även de svenska medborgarna.

FN:s utredningskommission anser att IS begått ett folkmord mot bland annat folkgruppen yazidier, tillsammans med kristna minoriteter och icke-sunnimuslimska minoritetsgrupper. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten i syfte att utplåna både yazidiernas liv och identitet. FN:s utredningskommission går så långt att den säger att IS folkmord riktat mot yazidierna påminner om Förintelsen.

Europarådet, en europeisk sammanslutning av 47 stater med syfte att värna de mänskliga rättigheterna, har uppmanat sina medlemsstater att slå fast att IS / Daesh har begått ett folkmord på yazidierna. Detta har hörsammats av bl a Österrike, Frankrike och Storbritannien, samt även EU-parlamentet, Australien, Kanada och USA. Plus FN.

Men Sverige har varken hörsammat uppmaningen från FN eller Europarådet. Detta är uppseendeväckande mot bakgrund av att Sverige, i alla sammanhang, framhåller FN och har satsat så mycket på att själv få sitta i säkerhetsrådet åren 2017-2018. Den enda slutsats vi kan dra är att regeringen och riksdagens majoritet inte vill åtala de IS-anhängare som återvänder. Inte ens om de begått folkmord eller andra brott mot mänskligheten.

Därför har Sveriges regering och en majoritet i riksdagen agerat i direkt motsättning till FN och Europarådet genom att inte ställa sig bakom uppfattningen att IS begått ett folkmord mot bl a yazidierna. Riksdagens majoritet har till och med, vid upprepade tillfällen, avslagit motioner om att erkänna folkmordet på yazidier samt kristna och icke-sunnimuslimska minoriteter.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar