Arbetsplatsrapporter

Otillbörlig religiös påverkan på mellanstadieelever

Foto: Frank Pettersson
Frank Pettersson
Publicerad i
Lästid 3 min

På en av Umeås kommunala mellanstadieskolor, Sjöfruskolan, finns en ”Kyrkhörna”. Denna ”Kyrkhörna” utgör en del av skolbyggnaden, ett hörn på ca 100 kvm, som drivs av Svenska Kyrkan. Detta är upprörande fel!

Den svenska skolan ska vara konfessionsfri – utan religiös propaganda gentemot eleverna. Skolverket skriver: ”Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag”. Men om det inte bara finns ”religiösa inslag” utan om 100 kvm av skolbyggnaden är avsatt till ”religionen” är detta naturligtvis helt uppåt väggarna.

En del av skolan är alltså en kristen kyrka. Och har så varit sedan år 2009.

Varje dag, jag upprepar varje dag, som eleverna kommer till skolan går de förbi denna ”Kyrkhörna”. Ofta står det en trottoarpratare som bjuder in till någon form av ”aktivitet”. Det vill säga – varje dag ”upplyses” eleverna smygvägen att de borde gå till ”Kyrkhörnan” och få sig lite kristen ”upplysning”. Skolan är en mellanstadieskola, så eleverna är från 10 till 13 år gamla.

Skolan ska vara byggd på vetenskaplig grund. Att då ge en av religionerna tillåtelse att vara en fysisk del av skolan är verkligen att tala med dubbla tungor! Hur detta kunde tillåtas då skolan byggdes är verkligen något att utreda. Vilka partier röstade för detta?

I denna skolkyrka finns det pedagoger och en diakon, i ett uttalat syfte att arbeta med ungdomar och familjer. På Svenska Kyrkans hemsida, där man informerar om denna form av skolkyrkor, framgår tydligt att syftet med denna personalstyrka är att man ”vill vara en resurs för skolelever och skolpersonal, på temadagar, lektioner, i samtal, fortbildning m.m.” Sannolikt bjuds skolans elever in till gudstjänster i samband med kristna högtider, jul och påsk, samt till diverse teaterföreställningar med kristet tema. Detta görs redan i flera redan etablerade skolkyrkor i landet.

Denna skolkyrka blir alltså en effektiv kanal för marknadsföring av den kristna religionen till skolbarn och förskolebarn, grupper som församlingen annars har svårt att nå. Inte många mellanstadiebarn går till den reguljära kyrkan av nyfikenhet. Då beslutar alltså vissa partier, samt Svenska Kyrkan, att bygga in kyrkan i skolan istället. Naturligtvis vet Svenska Kyrkan att detta är fel. De vet att de, som alla andra organisationer, borde försöka locka människor att frivilligt komma till deras verksamhet. Inte smygvägen bygga in en kyrka som en del av en skola. Skäms!

Otillbörlig religiös påverkan i skolan är ett fenomen som tilltagit under senare år och som de flesta kanske aldrig får kännedom om, då det sker på skoltid utanför föräldrarnas insyn. Även skolavslutningar i kyrkan, samt så kallade ”påskvandringar” där elever – på obligatorisk skoltid – ska vandra till en kyrka och delta i en kristen teater, är exempel på otillbörlig religiös påverkan i dagens svenska skola. 

Nu ska en ny högstadieskola byggas i samma område. Detta misstag får inte upprepas även på denna skola.

Slutligen: ”Kyrkhörnan” har bedrivit sin verksamhet sedan år 2009. 10 år får vara nog. ”Kyrkhörnan” måste läggas ned och lokalytorna användas till reguljär kommunal skolverksamhet. Både skolpersonal samt elever skulle gynnas av detta.

Frank Pettersson, pappa till en elev på Sjöfruskolan

Lämna en kommentar