Inrikes

Säpos tillslag mot jihadistpredikanter i Sverige

Imamen Abo Raads moské i Gävle. Abo Raad har bland annat hyllat IS framgångar i Irak på sin Facebook. Nu är han gripen av Säpo. Wikimedia Commons (CC0 1.0)
Jan Hägglund
Publicerad i
#131
Lästid 5 min

I slutet av april grep Säkerhetspolisen imamen Abo Raad från Gävle och dennes son. Därefter har ytterligare två imamer samt en tredje person med kopplingar till Abo Raad gripits. Syftet med gripandena är enligt Säpo att minska tillväxten inom extremistmiljöerna samt testa lagstiftningen. Abo Raad har under lång tid beskrivits som en av centralgestalterna inom den militanta jihadistiska miljön i Sverige.

Vi vill redan här understryka att det är endast en minoritet av muslimerna i Sverige som delar den extrema salafistiska tolkning som predikas av bland andra Abo Raad. Gefle Dagblad har granskat Gävlemoskén och imamen Abo Raads tolkning av islam i en rad artiklar sedan 2015. Det som framkom var skrämmande. Några exempel:
■ I samband med att Islamiska Staten (IS) rönte militära framgångar i Irak 2014 skrev Abo Raad följande på Facebook:
Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”.
■ Detta uttalande väckte naturligtvis uppmärksamhet då det avslöjades av Gefle Dagblad. Abo Raad försökte då förklara sitt uttalande med att han syftade på de svenska hjälporganisationer som agerade i området. Detta trodde naturligtvis ingen på – inte minst Abo Raads egna anhängare. En av dessa skrev nämligen följande kommentar: ”Oh Allah, ge seger till våra bröder i den islamiska staten i Irak och Syrien”.
■ Imamen Abo Raad har även fört fram synpunkter på homosexualitet. I en intervju i Sveriges Radio uttalade han sig på följande sätt: ”Homosexualitet är förbjudet i islam och om ett land följer sharia och styret implementerar lagen, ja då tillämpas guds lag”. Enligt ”guds lag” är straffet för homosexualitet döden.

Journalisten Magnus Sandelin vid stiftelsen Doku har dessutom avslöjat att Abo Raad, samt en styrelsemedlem i Gävlemoskén, var medlemmar i den slutna Facebook-gruppen ”Syskon som stödjer Mujahideen” (mujahedin betyder ungefär ”helig krigare” för islam). Facebookgruppens grundare reste till Syrien och anslöt sig till IS / Daesh kort efter att han skapat gruppen. I gruppen fanns även andra som rest för att ansluta sig till IS.

Säpo har haft koll på Abo Raad ända sedan 2005, då det uppmärksammades i samband med en rättegång mot två personer som senare dömdes för terrorfinansiering. Abo Raad stod inte själv åtalad, men hans namn dök upp under rättegången. Ett vittne berättade att Abo Raad hade bett för självmordsbombare i Irak under en gudstjänst i moskén.
”Imamen bad för dem som skulle spränga sig i luften som ett angrepp på USA:s armé. Man lade också ut en bönematta för att besökarna i moskén skulle lägga pengar på mattan vilka enligt imamen skulle gå till dem som sprängt sig i luften och till de föräldralösa barnen”.
Detta understryker Abo Raads åsikter och den extrema form av islam som imamen predikar.

Bland de övriga gripna finns en imam i Västerås som beskrivs som Abo Raads högra hand. Denne har rykte om sig att vara en hårdför representant för den salafistiska tolkning av islam som även Abo Raad står för. Säpo har även gripit en imam i Umeå med kopplingar till Abo Raad. Enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp ska han ha gjort uttalanden om sunnimuslimers överlägsenhet gentemot shiamuslimer och haft samröre med våldsbejakande extremister.

Den fjärde person som gripits är Abo Raads son, Raad Al-Duhan. År 2017 fälldes Raad Al-Duhan i både tingsrätten och hovrätten för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör. Dödshotet var en reaktion på tidningens avslöjanden om Gävlemoskén. Al-Duhan arbetade också i Umeå under en rad år där han bland annat drev en boxningsklubb. Genom klubben, och andra verksamheter, byggde Al-Duhan upp ett kontaktnät bland ungdomar i Umeå – som han sedan missbrukade. En källa till Gefle Dagblad säger följande om Raad Al-Duhans sympatier för islamistisk extremism: ”– Han tyckte om Osama bin Laden och kunde visa ungdomar med invandrarbakgrund jihadistfilmer från Algeriet och Irak. Inte så att han predikade utan han låtsades som att det var på skoj. Han vågade inte visa sådant för någon med svensk bakgrund. Han pratade även mycket om sin pappa Abo Raad och att han var Europas största imam, med förhoppning att göra honom till en förebild för ungdomarna”.
Trots dessa uppfattningar fick Raad Al-Duhan under många år bidrag och annan uppbackning från det offentliga för att kunna driva sina verksamheter.

Den femte person som gripits är VD och tidigare rektor för den s.k. Vetenskapsskolan – en muslimsk friskola i Göteborg. Vetenskapsskolan har länge varit känd för sina kopplingar till radikala islamistiska miljöer. Skolan har fått hård kritik från Skolinspektionen, bland annat för att lågstadieeleverna haft undervisning i islam på schemat – vilket de inte får ha – samt för att skolan haft obehöriga lärare. Enligt Expressen har skolan även tvingats betala tillbaka 200 000 kronor för att de tagit ut skolpeng för elever som inte ens befann sig i Sverige.

De fem personer som Säpo gripit ingår av allt att döma i ett nätverk där militanta jihadistiska idéer spridits under många år. Tyngdpunkten för detta nätverk ligger i Gävle, Örebro och Göteborg. Men Abo Raads extrema idéer har även spridits i bl a Umeå, Landskrona, Uppsala, Stockholm och Malmö. I centrum finns Abo Raads familj och släkt. I kretsen kring släkten finns personer som rest för att ansluta sig till IS – både de som återvänt och de som dött i strid. Det finns även personer som dömts för ekonomisk brottslighet som misstänks ha syftat till att finansiera grupper som Al-Qaida och IS.

Mot denna bakgrund av detta är det lätt att applådera Säpos gripanden. Samhället har varit oerhört passivt mot dessa grupperingar under en lång rad år – inte minst när det gäller oförmågan att ställa de återvändande IS-anhängarna inför rätta. Samtidigt har Säpo varit mycket tystlåtna om skälen bakom sina gripanden av de fyra personer som idag sitter frihetsberövade och riskerar att utvisas ur Sverige. Säpo måste gå ut med mer information om detta. Annars riskerar förtroendet för rättsstaten att skadas.

Vi hoppas på en ny beslutsamhet från etablerade partier och myndigheter när det gäller att bekämpa tillväxten inom de militanta jihadistiska miljöerna. Ansvaret för den kampen kan inte bara lastas över på Säpo.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar