Internationellt

Invandring har använts till att hålla tillbaka löneökningar

Staffan Marklund
Publicerad i
#138
Lästid 1 min

I juli kom den irländska centralbanken med prognosen att den framtida invandringen till Irland inte skulle vara tillräckligt hög för att hålla nere löneutvecklingen, skriver MSN Money.

Centralbanken menar att storskalig invandring tidigare haft effekten av att hindra lönerna från att öka i en takt de finner icke önskvärd. Liknande effekter har konstaterats även i Sverige. Nordea yttrade sig förra året att den höga arbetslösheten bland utrikesfödda hade en liknande effekt att hålla nere svenska löner (Omni Ekonomi).  

Ekonomen Assar Lindbeck hävdade, under en föreläsning i riksdagshuset år 2013, att Sverige ”måste ha en restriktiv invandring … och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystemet i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt.”

Inom ekonomivetenskapen pågår en debatt om huruvida storskalig invandring har en negativ påverkan på löner eller ej. Det finns studier som ger vitt skilda resultat och hittills har ingen konsensus uppnåtts. Samtidigt finns det krafter som drar i denna riktning. I en rapport från Nordiska ministerrådet föreslås att de lägsta lönerna i Skandinavien bör sänkas inom vissa specifika branscher, i syfte att underlätta integration.

Denna politiska strävan har funnits under en längre tid och har beskrivits i tidigare nummer av NyA, bland annat i följande artikel.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.