Internationellt

Finland öppnar beredskapslager för medicinsk skyddsutrustning

Foto: Wonderlane / Unsplash.com
Patrik Brännberg
Publicerad i
#143
Lästid 2 min

På grund av Corona-epidemin öppnar nu Finland sina försörjningsberedskapslager för medicinsk skyddsutrustning. ”Utrustningen kommer inte att ta slut”, säger Päivi Sillanaukee från finska Social- och hälsovårdsministeriet till YLE.

Finland har, till skillnad från Sverige och flera andra länder i Europa, behållit de beredskapslager man byggde upp under perioden för kalla kriget. En del i detta är att landet har ett obligatoriskt system för att lagra mediciner. Både tillverkare av mediciner och grossister är enligt lag förbundna att lagerhålla 1400 olika läkemedel motsvarande tre till tio månaders normalkonsumtion. Detta innebär att Finland har stora lager av exempelvis antibiotika, något som kan komma att visa sig extra värdefullt under corona-epidemin. Det har nämligen visat sig att en viss andel coronapatienter under loppet av sin sjukdom, också drabbas av bakteriella infektioner.  

Finland har också stora lager av olja, livsmedel, utsäde, metaller och reservdelar för jordbruket. Olja finns för upp till fem månader och spannmål för ett halvår. Lagren hålls både hos privata företag och hos staten. Den finska institution som ansvarar för lagren heter Försörjningsberedskapscentralen. Denna finansieras utanför landet statsbudget, via en fond som tar in pengar genom en avgift som betalas på flytande bränslen, elektricitet och kol.

År 2019 publicerade FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, en utredning om Sveriges beredskapslager med den passande rubriken ”Beredskapslagring”. När det gäller lagren av läkemedel kunde de konstatera att den svenska ”apoteksmarknaden omreglerats utan att någon aktör tagit över ett motsvarande övergripande ansvar för läkemedelsförsörjningen som Apoteket AB hade”. Utredningen skriver också att man skulle kunna kopiera Finlands modell ”för att relativt snabbt kunna införa ett lagerhållningssystem i Sverige om så önskas”. Vidare konstaterade utredningen att det inom livsmedelssektorn inte finns några beredskapslager. De lager som finns består av varor på hyllorna i butikerna och i grossisternas egna lager samt omlastningscentraler. Men, som utredningen konstaterar, är ”dessa livsmedel dock endast en del av det normala flödet av livsmedel och utgör ingen extra resurs”.  

Kontrasten mellan Sverige och Finland kunde knappast vara större. I Finland rullar nu långtradare med skyddsutrustning ut till sjukhusen. I Sverige vittnar vårdpersonal om brist på de andningsskydd och visir. Den nedrustning av civilförsvaret, och därmed beredskapslagren, som skett i Sverige sedan 1990-talet kan komma att visa sig kostsam – i både pengar och människoliv.

I Finland har man satt huvudstaden Helsingfors, och hela regionen Nyland i karantän. Detta motsvarar c:a 1/3 av landets befolkning. I Sverige har man minskat storleken på folksamlingar från 500 till 50. Såvida det inte rör sig om exempelvis skolor, privata tillställningar, kollektivtrafik, gym, restauranger med mera…

Lämna en kommentar