Stockholm

Oroväckande många med invandrarbakgrund drabbade av coronaviruset i Stockholm

Rinkeby, en av förorterna i Järvaområdet. Foto: AleWi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Göran Sandberg
Publicerad i
#143
Lästid 3 min

Enligt flera anställda på ett av sjukhusen i Stockholm är andelen utrikesfödda bland de som dött av coronaviruset hög i förhållande till hela befolkningen. Den Svensksomaliska läkarföreningen varnade i början av förra veckan för att sex av de då 15 döda i coronaviruset i Stockholm var svensk-somalier.

Flera av de som dött har varit bosatta på i de invandrartäta förorterna i Järvaområdet. Många av de boende talar endast sitt modersmål och har därför haft svårt för att ta till sig informationen om viruset från myndigheterna då denna nästan enbart har getts på svenska eller engelska.

En annan förklaring till den förhållandevis höga smittspridningen bland invandrargrupper kan vara trångboddheten med många personer på liten bostadsyta. Det är väl känt att trångboddhet ökar risken för smittspridning. Det är också vanligt att umgås på ett helt annat sätt över generationsgränserna bland många invandrargrupper, vilket uppenbart utsätter den äldre generationen för smittorisker som kan få förödande konsekvenser. Hussein Farah, imam vid Islamiska Kulturcenters moské i Rinkeby, säger till Aftonbladet att man stängt ner så gott som hela verksamheten vid moskén för att minska smittspridningen. Moskén har även bjudit in en somalisktalande läkare som berättat för besökarna om viruset och smittoriskerna och hur man bör skydda sig.

Det var talande nog en läkare med somaliskt ursprung som slog larm om det stora antalet svensksomalier som avlidit till följd av coronasmittan i Stockholmsområdet. Det är ytterst sällan allmänheten får veta om en sjukdom särskilt skulle drabba en speciell etnisk grupp, då sådan information är svåråtkomlig eller sekretessbelagd. Många som invandrat till Sverige kommer från samhällen som ofta är dysfunktionella, vilket gör att människor förlitar sig mer på släkten än på staten för sin överlevnad. Denna tillit till den egna gruppen, istället för på staten, tar många av den första generationens invandrare med sig vilket gör dessa särskilt sårbara i situationer som den nu rådande.

Tilliten till den egna gruppen är dessutom extra stor bland somaliska invandrare jämfört med andra invandrargrupper – vilket skulle kunna utgöra en förklaring till överrepresentationen av just denna grupp när det gäller coronaviruset. Samtidigt finns det generellt ett ganska stort förtroende för svenska institutioner och myndigheter bland invandrare. Enligt en studie från institutet för framtidsstudier har åtta av tio invandrare stort förtroende för samhällsinstitutionerna.

Bristande integration, vilket resulterat bland annat i bristande kunskaper i det svenska språket, har dock inneburit att myndigheterna inte lyckats nå fram till många invandrargrupper. Inom vissa grupper finns det också problem med analfabetism. Sedan dessa problem uppdagades har bland annat Region Stockholm nu publicerat ett antal videor på sin hemsida och Youtube med information om coronasmittan på arabiska, persiska och somaliska. Det finns även skrivna material på en rad olika språk.

Huruvida detta kan hejda den redan pågående smittspridningen i de trångbodda förorterna i Järva-området återstår att se.


Klicka här för att komma till Region Stockholms informationssida om coronaviruset på 17 olika språk. Sprid länken till personer som kan behöva denna information!

Lämna en kommentar