Inrikes

Sveriges Unga Muslimer måste betala tillbaka 1,3 miljoner i statsbidrag

Foto: Hollger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#148
Lästid 3 min

Det står nu klart att organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) tvingas återbetala 1,3 miljoner kronor i tidigare utbetalda statsbidrag. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva fallet. Bakgrunden är att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) bedömt att Sveriges Unga Muslimer (SUM) inte respekterar ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

Lena Nyberg, generaldirektör för Mucf, kommenterade Högsta förvaltningsdomstolens beslut i ett pressmeddelande på myndighetens hemsida.
– Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning.

Tvisten kring SUM:s statsbidrag inleddes redan i december 2016. Mucf beslutade då att avslå SUM:s ansökan om statsbidrag för 2017 med hänvisning till att SUM inte respekterar demokratins idéer. Samtidigt avslogs även ansökan om statsbidrag från Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund SDU. Mucf krävde dessutom att SUM skulle återbetala de statsbidrag som organisationen fått under 2016 (egentligen gällde återkravet även bidragen för åren 2011, 2012, 2013 och 2015, men Mucf valde att efterskänka dessa återkrav). När SUM överklagade beslutet producerade myndigheten ett 57 sidor långt dokument med bevis för att SUM inte respekterar ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

De uppfattningar som förts fram inom Sveriges Unga Muslimer, och som Mucf kunnat belägga, ligger långt ifrån uppfattningarna hos majoriteten av muslimerna i Sverige. I det 57-sidiga dokumentet beskrev myndigheten att SUM bjudit in talare som bland annat:
– gjort antisemitiska uttalanden,
– förhärligat martyrskapet,
– försvarat självmordsbombningar,
– förordat dödsstraff för personer som lämnar islam,
– uttalat sig nedlåtande om homosexuella,
– uttalat sig nedlåtande om kvinnor.

Vidare kunde myndigheten belägga att ett antal av SUM:s lokalföreningar haft samröre med våldsbejakande islamistiska extremister. I Eskilstuna hyllade SUM:s lokalförening Islamiska Staten / Daesh. Södertörns unga muslimer hade ett samarbete med Al-Taqwa ungdomsförening. Ett flertal medlemmar ur Al-Taqwa reste till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS / Daesh. Mucf konstaterade även att SUM med stor sannolikhet haft internationella kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Ärendet kring SUM:s statsbidrag har överklagats och omprövats i flera omgångar. I oktober 2019 fastslog dock Kammarrätten att det var rätt av Mucf att avslå SUM:s bidragsansökan samt återkräva de drygt 1,3 miljoner kronor som betalades ut för år 2016. I och med att Högsta förvaltningsrätten den 15 juni beslutade att inte pröva SUM:s överklagan av Kammarrättens dom är ärendet nu alltså avgjort. Detta är en seger för alla som kämpar för demokrati och mot våldsbejakande islamistisk extremism – och ett ännu större nederlag för det nätverk av organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet som Sveriges Unga Muslimer ingår i.

Det har varit en medveten strategi från dessa organisationer att visa upp ett ansikte utåt – mot bland annat myndigheter och media – där de använder sig av ord som demokrati, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och feminism för att beskriva sin verksamhet i syfte att kunna ta del av olika samhällsbidrag. Innehållet i verksamheten har sedan, som den 57-sidiga rapporten om SUM visade, varit något helt annat.

Under många år såg myndigheterna mellan fingrarna på detta. Men mycket tyder på att det nu är en förändring på gång. Det understryks inte minst av uttalandet från Mucf:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning”.

Detta är en viktig seger för alla som kämpar mot våldsbejakande extremism, islamism och framväxten av parallellsamhällen.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar