Inrikes

Corona på Svenska fängelser

På fängelser kan det vara svårt att isolera smittspridare. Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén (CC BY-NC 2.0).
Erik Amnell
Publicerad i
#148
Lästid 2 min

Coronapandemin har lamslagit stora delar av samhället. Svenska anstaleter är inget undantag. I maj hade ett 70-tal fall av covid-19 konstaterats bland interner på svenska fängelser.

Stockholmsområdet är värst drabbat enligt Maria Lindström, enhetschef inom kriminalvården. Konstaterade fall finns på bland annat Asptuna, Beateberg, Hall, Norrtäljeanstalten och Öståker. Både interner och anställda har blivit smittade.

Enligt Maria Lindström var kriminalvården till en början undermåligt utrustad för att hantera pandemin främst på grund av brister gällande på skyddsutrustning och testning. Allt sedan fler anställda och interner blivit testade har fler fall av Corona kommit upp till ytan. Först efter nya direktiv från socialstyrelsen och förbättrad organisering har smittspridningen blivit mer hanterbar.

Kriminalvården kommenterar inte vilka rutiner de använder på enskilda anstalter för att hantera pandemin. Men sedan i mars månad har internernas permissioner och besök varit helt stoppade i syfte att begränsa smittspridning. Tanken är att begränsade och bevakade permissioner skall ges i början juli 2020.

Smittskydd krävs på anstalt
När anstalternas rutiner gällande permissioner kan återgå till det normala är det ingen som vet. Allt beror på hur smittspridningen utvecklas i framtiden. Att minska smittspridning på en anstalt är inte enkelt. En anstalt kan inte – av uppenbara skäl – stängas ned. Det finns också ett konstant flöde av nya interner. Livet på en anstalt eller i ett häkte är redan mycket begränsat. Ett stopp i permissioner och besök gör att de intagnas fri- och rättigheter begränsas ännu mer. Vissa personer som är misstänkta för brott har fått en ’’Corona rabatt’’ i form av mildrat straffvärde.

I Norge har drygt 260 interner med låg återfallsrisk blivit frisläppta några veckor tidigare i syfte att minska antalet interner som delar rum med varandra efter en uppmaning från FN:S människorättschef Michelle Bachelet.

I fängelset i Lompac, Los Angeles, har nära 70 % av interna smittats av Corona och flerfallet dödfall av Corona har förekommit.

Lämna en kommentar