Vetenskap

Första tecknen på fungerande läkemedel mot svår Covid-19

Foto: Melvil / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Patrik Brännberg
Publicerad i
#149
Lästid 3 min

Under coronapandemins första halvår har sjukvården famlat i mörkret efter läkemedel som kan vara verksamma mot svåra fall av corona-infektionen. Men den 16 juni presenterades för första gången en större studie av ett läkemedel som verkar kunna minska dödligheten hos svårt sjuka coronapatienter.

Bristen på effektiva läkemedel har inneburit att behandlingen av coronapatienter huvudsakligen har inriktat sig mot sjukdomens symptom. Patienter med svårt påverkade lungor har fått vätska, syrgas och ibland respiratorbehandling i väntan på att kroppens eget immunförsvar förhoppningsvis skulle lyckas besegra viruset. Samtidigt har man testat olika antivirala medel som varit effektiva mot andra typer av virus. Om dessa mediciner har haft någon positiv effekt har dock varit osäkert.

Men nu har alltså ett antal forskare presenterat en studie av ett läkemedel som verkar kunna minska dödligheten. Studien är en s.k. pre-printartikel och har därmed ännu inte genomgått en granskning av andra virusforskare. Studien handlar om Dexametason, ett kortisonläkemedel som testades på drygt 2000 patienter i Storbritannien. Dessa patienter jämfördes med ca 4000 liknande patienter som inte fick läkemedlet. Totalt ingick 15 procent av alla sjukhusvårdade coronapatienter i Storbritannien i studien. En månad efter behandlingen visade det sig att dödligheten hos de svårast sjuka patienterna, de som legat i respirator och fått Dexametason, hade minskat betydligt. 40,7 procent av de patienter som ingick i studien och som inte fick läkemedlet hade avlidit efter en månad. Av de patienter som fått läkemedlet hade 29 procent avlidit efter en månad.

Studien visade också att Dexametason inte verkar ha någon positiv effekt för personer som har milda former av Covid-19. Hos patienter med så milda symptom att de inte behövde syrgas eller respirator hade dödligheten tvärtom en tendens att öka om patienten fick Dexametason.

Orsaken till att Dexametason har bäst effekt vid allvarlig sjukdom är oklar, men forskarna bakom rapporten tror att det har att göra med coronasmittans egenartade förlopp. Under sjukdomens andra vecka utlöser viruset en överreaktion från immunförsvaret hos en liten andel av de som infekterats. Dessa patienter får en kraftig nedsättning av lungkapaciteten och blir svårt sjuka. Ungefär samtidigt sjunker antalet virusar i kroppen. Det är alltså överreaktionen hos immunförsvaret, och inte virusproduktionen, som till sist tar livet av patienten. Funktionen hos Dexametason är att hämma immunförsvaret, vilket i sin tur ökar chansen för att patienten att överleva.

Hos patienter med milda symptom, och patienter som bara är i början av sitt sjukdomsförlopp, är situationen en annan. Här är immunförsvaret fortfarande i balans – och i full färd med att bekämpa viruset. Om den infekterade i detta läge äter Dexametason dämpas immunförsvaret. Detta gör det lättare för viruset att föröka sig, vilket i ett senare stadium kan leda till svår sjukdom. 

Om resultaten av den brittiska studien visar sig hålla för granskning är detta goda nyheter för svårt coronasjuka runt om i världen. Men även för arbetsmiljön för den personal som arbetar med de svårt sjuka coronapatienterna. Den nya behandlingen kan potentiellt komma att rädda tusentals liv. Samtidigt måste det understrykas att risken att den som drabbas av en allvarlig form av coronasmitta fortfarande löper en hög risk att avlida även med det nya läkemedlet.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.