Inrikes

Fyra vägval som avgör Sveriges framtid

Foto: Nattvandring.nu
Jan Hägglund
Publicerad i
#149
Lästid 5 min

Sverige befinner sig i en tidsepok som kräver ett antal vägval som tillsammans kommer att vara avgörande för framtiden.

Det första valet innebär att våga förstå den djupare innebörden i det som händer. Eller vägra förstå. Det andra valet har att göra med asyl- och invandringspolitiken. Ska segregeringen brytas måste folk med utländsk bakgrund ha en chans att få jobb med anständiga löner. Detta för att bland annat kunna spara ihop en slant och byta både stadsdel och boendeform – under sin livstid – ifall detta är vad som önskas. Men ska dagens utveckling kunna brytas och segregeringen börja minska kräver detta att Sverige inte tar emot fler asylsökande och invandrare än alla andra EU-länder. Den självpåtagna rollen som världsfrälsare måste överges. Eller inte – med katastrofala följder.

Det tredje valet består i att våga tala klarspråk när det gäller vilka lagar och regler som gäller i Sverige. Detta betyder att de som bekämpar invandrarnas integration i Sverige – och som istället aktivt försöker förstärka segregeringen, genom att försvara hederskultur eller arbeta för shariastyre – måste angripas på alla fronter. Deras lagbrott ska bestraffas. Pengarna till deras studieförbund, och andra organisationer, ska dras in. Istället ska de bli återbetalningsskyldiga – som den lilla organisationen med det stora namnet SUM (Sveriges Unga Muslimer). De som arbetar för att skapa parallella samhällsstrukturer, i Sverige, måste känna att de går rakt in i en betongvägg.

Ett fjärde val handlar om hur skattepengarna ska fördelas. De unga måste ges en reell chans att få ett jobb i framtiden. Detta kräver bra skolor på dagen och fungerande ungdomsgårdar på kvällen. Men detta utgör endast A-B-C. Det finns fler bokstäver i alfabetet. Allt oftare skapar konkurrensen mellan de kriminella nätverken, tillsammans med det ökade trycket från polisen, en sådan press att vissa kriminella beslutar sig för att flytta till städer med ett ”mildare” klimat för knarklangare. Och att etablera sig där. Mot dessa yrkeskriminella, i 30-40-årsåldern, räcker det varken med nya ungdomsgårdar eller med fler lärare i skolan. Här krävs en effektivare polis och framförallt en mobilisering av de boende.

Nattvandring och kvarterspolis

Men vilken sorts polis är effektiv? Det finns två trender inom polisen. Den ena består av en militarisering där tanken är att bemöta stenkastande ungdomar med hårdare metoder. Den andra trenden handlar om en strävan att återuppbygga kvarterspoliserna och det förtroende som dessa hade. Fast nu måste detta ske i långt mer segregerade och utsatta bostadsområden än då kvarterspolisen ursprungligen etablerades.

Det är denna trend inom polisen som vi i Arbetarpartiet stöder. I Umeå är trenden att försöka återuppbygga kvarterspolisen. Vi kommer att ge denna inriktning allt stöd. Och genom Nya Arbetartidningen driver vi denna ståndpunkt över hela Sverige.

Det viktigaste av allt är dock mobiliseringen av den lokala befolkningen i form av nattvandrare. Vi har redan nämnt Husby som den förebild som vi vill sprida. Nattvandrare och kvarterspolis är vårt svar, dels till den rådande strutsmentaliteten bland ansvariga politiker, dels till de som vill militarisera polisen och skapa ett auktoritärt övervakningssamhälle.

Lågintensiva krigstillstånd – en väg mot katastrof

På allt fler håll är Sverige på väg mot ett lågintensivt krigstillstånd. Kriminella nätverk, grupper som försvarar hederskultur och andra som förespråkar sharia utmanar allt mer öppet de samhällsstrukturer som bygger på grundlagarna. Vi nämnde exemplet Göteborg där ett kriminellt nätverk kände sig starka nog för att sätta upp egna vägspärrar – och därmed utmanade lagar, demokratiskt valda församlingar samt polisen. Det som de flesta tänker på när det gäller kriminella aktiviteter handlar naturligtvis om de allt vanligare ”skjutningarna” som spridit sig över allt större delar av landet. Här nedan har vi gjort en tabell över utvecklingen under de senaste åren. Den är skrämmande.

Statistik skjutningar

 2017201820192020
(t.o.m. 15/8)
Skjutningar324306334210
Döda43454224
Skadade13913512070
Källa: Polismyndigheten

För att dessa antidemokrater ska slås tillbaka måste politiken förändras vad gäller arbets- och bostadsmarknad, asyl- och flyktingmottagande. Och nedskärningarna måste stoppas. Detta är lösningar som måste till – men som tar tid. När det gäller bilar som brinner, och människor som skjuter och spränger i kamp om territorier för knarkhandel, behövs även omedelbara åtgärder. Dessa åtgärder kan endast bestå av ett engagemang underifrån – från de boende själva – i form av nattvandrare i samarbete med kvarterspoliser. Slutligen krävs modiga folkvalda som vågar formulera de olika val som måste göras; val som tillsammans kommer att avgöra framtiden för Sverige. Utvecklingen mot lågintensiva krigstillstånd innebär en väg mot katastrofen.

Tillsammans för jobb – mot nedskärningar

Tillsammans måste vi – svenskar och invandrare – stoppa utvecklingen mot lågintensiva inbördeskrig på allt fler håll i Sverige. Denna utveckling kommer att ytterligare stärka trenden mot segregering och även stärka den rasism som splittrar samhället mellan svenskar och invandrare. Tillsammans måste vi ta strid mot såväl nedskärningar som kriminella nätverk.

För Arbetarpartiet handlar det om att stoppa utvecklingen mot lågintensiva krigstillstånd. Det handlar om att ta initiativ till enighet, svenskar och invandrare tillsammans, i kampen för rätten till jobb, upprustad sjukvård samt äldreomsorg. Detta kräver bland annat samhällsägda banker som kan slussa pengarna dit de behövs – för att skapa en planerad produktion för behov – och inte för högsta möjliga profit i länder med diktatur utan rättigheter för löntagarna. Detta är vad vi menar då vi talar om ett demokratiskt, sekulärt och socialistiskt samhälle.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar