Inrikes

Besöksförbudet inom äldreomsorgen hävt

Foto: Carola 68 / Pixabay
Peter Ericsson
Publicerad i
#151
Lästid 3 min

Trots rapporter om ökad spridning av coronaviruset i en rad regioner valde regeringen att ta bort besöksförbudet inom äldreomsorgen i hela landet från och med den 1 oktober. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har utfärdat riktlinjer för att undvika smittspridning då anhöriga åter kan besöka sina äldre släktingar på boendena.

De anhöriga ska bland annat boka tid innan de kommer på besök. Detta för att hålla ned antalet besökare. Besökare ska också undvika att vistas i gemensamma utrymmen samt hålla avstånd till andra boende och personal. Det finns dock en oro bland personalen på äldreboendena att vissa besökare kanske inte kommer att följa rekommendationerna.

Stephen Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten, säger i en intervju i Västerbottens-Kuriren att han inte ser någon risk med att häva besöksförbudet på äldreboendena i nuläget – så länge folk följer restriktionerna. Detta då det sker under kontrollerade former, menar Stenmark.

Samtidigt medger Stephen Stenmark att den senaste tidens ökning av antalet smittade i Västerbotten beror på att folk inte har följt rekommendationerna. Han anser dock att den ökning vi har sett nu är så pass liten att den inte går att jämföra med den smittspridning som skedde i april.

Smittskyddsläkare i andra regioner som också sett en ökning av antalet smittade är dock betydligt mer kritiska än smittskyddsläkaren vid Region Västerbotten. Region Dalarna har exempelvis tagit beslut om att behålla besöksförbudet tills vidare. Detta på grund av just den senaste tidens ökning av antalet bekräftade smittfall i Dalarna. Den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm är kritisk till att besöksförbudet hävs precis i ett skede då det sker en ökning av antalet bekräftade smittfall. Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) är kritiska och anser att det behövs tydligare riktlinjer för personalen på de särskilda boendena.

Hela hanteringen av besöksförbud inom äldreomsorgen har präglats av dålig tajming – liksom många andra delar av den svenska regeringens hantering av coronakrisen. När besöksförbudet infördes i april skedde detta i ett läge då det redan förekom omfattande smittspridning på landets äldreboenden. I de regioner där smittspridningen på boendena var som värst hade man redan infört lokala besöksförbud.

När besöksförbudet nu har hävts sker det i ett läge då smittspridningen ökar i stora delar av landet. Den 2 oktober rapporterade Folkhälsomyndigheten 711 nya bekräftade fall av coronasmitta i landet. Det var den största ökningen på en dag sedan den sista juni. Detta kan jämföras med att antalet smittfall på en enda dag inte hade överskridit 475 då besöksförbudet inom äldreomsorgen infördes den 1 april i år.

Mot denna bakgrund framstår beslutet att häva besöksförbudet som förhastat.

Lämna en kommentar