Miljö och klimat

Klimatförändringar ger mer extremväder

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#152
Lästid 2 min

Den 2 november drabbades Västerbottenskusten av stora mängder regn på kort tid. De stora regnmängderna ledde till de värsta översvämningarna i Umeå i modern tid. Vatten forsade fram i flera av stadens bostadsområden, vägar svämmade över eller rasade ihop och bilar körde fast. Under en period var hela 4 000 hushåll utan elektricitet.

Under de senaste åren har frekvensen av extremt väder ökat alltmer och denna utveckling tycks fortsätta framöver. Det gäller både lokalt i Skandinavien och i världsskala. I Sverige märks detta framförallt genom ökad nederbörd. Varmare luft innehåller i regel mer vattenånga och därför ökar nederbörden i Sverige i takt med att den globala temperaturen ökar som ett resultat av utsläppen av växthusgaser.

Den ökade temperaturen innebär dessutom att en större del av nederbörden kommer i form av regn istället för snö även under månader som traditionellt sett har inneburit minusgrader. Detta kan ge upphov till översvämningar som de som drabbat Västerbottenskusten. Traditionella svenska vintrar kommer bli kortare framöver. De riktigt kalla vinterdagarna kommer att minska i antal samtidigt som somrarna väntas få tätare inslag av extrem värme.

Ett förändrat väder kan även komma att störa förutsättningarna för svenskt jordbruk och matproduktion. När det regnar mer ökar också risken för extrema skyfall som får skördarna att regna sönder, istället för att ge dem jämnt tillskott av välbehövligt vatten. Regnfria sommardagar kan å andra sidan komma att bli riktigt varma, vilket riskerar att leda till att skördarna torkar. Det blir alltså mer av två egentligen motsatta extremer.

En ökad förekomst av extremväder påverkar alla människors vardag. Utöver sämre förutsättningar för stabil matproduktion och jordbruk kommer stora regnmängder ställa till skador i infrastruktur och störningar i trafiken. Vägar kan behöva stängas av, tåg och bussar ställas in, stora summor investeras i att reparera skador efter olika extrema regn. Det blir stora kostnader för samhället.

Ökningen av extremt väder utgör en varning. Klimatförändringarna är inte något som ligger i framtiden utan är något som har börjat påverka det mänskliga samhället här och nu. Behovet av ett trendbrott när det gäller utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är av avgörande betydelse. Och ännu finns chansen att vända utvecklingen – även om det är bråttom.

Se bilder och videoklipp från översvämningarna i Västerbotten hos SVT:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ovader-i-vasterbotten-staller-till-problem

Lämna en kommentar