Internationellt

Proteströrelse i Polen till försvar för aborträtten

Största demonstrationerna sedan 1980-talet

Foto: Silar / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Patrik Brännberg
Publicerad i
#153
Lästid 6 min

Under hösten har de största demonstrationerna sedan 1980-talet genomförts i Polen. Den 30 oktober demonstrerade runt 150 000 i Warszawa till försvar av rätten till abort. Samtidigt genomfördes protester i 80 andra städer i Polen och i 20 städer runt om i världen, bland annat i Stockholm och Göteborg. Proteströrelsen, i folkmun kallad ”Kvinnornas strejk”, har skakat den polska regeringen.

Bakgrunden till protesterna är en föreslagen inskränkning av rätten till abort. Redan 1993 antogs en lag som förbjöd abort utom vid tre situationer: när kvinnans liv var i fara, när kvinnan hade blivit våldtagen och när foster hade så allvarliga skador att det skulle dö i samband med förlossningen. Under oktober beslutade konstitutionsdomstolen att rätten att göra abort även vid tillfällen där fostret har svåra skador, skulle bryta mot grundlagen. I skrivande stund har den nya lagtolkningen pausats av regeringen.

Nya Arbetartidningen har intervjuat Milena Stanczak, som nu bor och arbetar i Sverige men som följt protesterna i sitt gamla hemland Polen.

Milena Stanczak från Polen

Vad handlar protesterna om?

– Under lång tid har det blivit allt svårare att få göra abort i Polen. I fjol genomfördes 1100 legala aborter i Polen. 1 074 av dessa genomfördes på grund av fosterskador.
– Den nya lagändringen innebär alltså att 98 procent av alla legala aborter kommer att förbjudas. Läkare som genomför en olaglig abort kommer att kunna dömas till tre års fängelse. Dessutom ifrågasätts också rätten till fosterdiagnostik.

Skulle det minska antalet aborter?

– Kanske en del. Men de flesta kvinnor skulle bestämma sig att göra abort ändå. Fast det skulle ske i värre och farligare miljöer, med stora risker för infektioner och därmed kvinnornas liv.
– De som har pengar kommer resa utomlands för att göra abort. Just nu pratar flera länder i Europa, exempelvis Norge och Danmark, om att polska kvinnor kommer att få gratis abort i deras länder.

Hur kommer det sig att protesterna blivit så stora? 

– Det finns nog många anledningar. För det första är frågan om abort mycket större än att bara förbjuda ett medicinskt ingrepp eller inte. Det handlar om kvinnors frihet att kunna välja hur deras framtida liv ska se ut.
– En familj som får ett svårt handikappat barn i Polen får ingen hjälp av staten. Det innebär att mamman ofta får säga upp sig från jobbet, att pappan får jobba ännu mer och att övriga barn i familjen får klara sig utan den uppmärksamhet de skulle behöva.
– Vi är många som anser att det måste vara upp till den enskilda kvinnan att välja om hon ska föda sitt barn, även om barnet har allvarliga skador och hon måste begrava barnet direkt efter förlossningen – eller om hon ska göra abort.
– Samtidigt är detta oftast beslut som kvinnan tar med sin man – det är ju deras barn. Kvinnorna har stått i första ledet av protesterna, men också fått stöd av sina män, sina föräldrar och sina barn.
– Regeringen har passerat en gräns och därför gick så många människor ut på gatorna för att säga ifrån – trots att vi är mitt i en pandemi. Makthavarnas beslut om försämringarna av aborträtten slår mot hela familjen.
– Senast vi hade så stora demonstrationer i Polen var 1989 då fackföreningen Solidaritet protesterade mot den kommunistiska diktaturen.

– För det andra upplever många att makthavarna kuppat igenom lagändringen. Beslutet om att inskränka aborträtten togs av författningsdomstolen. Många anser att flera av ledamöterna fått sina platser i domstolen på regelvidriga sätt. 

– För det tredje tycker många att beslutet om aborträtten är ett bevis på att den katolska kyrkan har fått för mycket makt i Polen. Prästerna har helt enkelt gått ett steg för långt när det gäller att kontrollera människors liv. 

Hur skulle du vilja beskriva kyrkans roll i Polen? 

– Det finns många troende människor i Polen – det är ett katolskt land. Man ser det mest i mindre orter där dina grannar kan fråga dig om anledningen till att du inte besökte kyrkan i söndags.
– Det parti som styr Polen, PiS (på svenska Lag och Rättvisa-partiet), sitter ihop med den Katolska kyrkan. En väldigt känd präst, Tadeusz Rydzyk, fick ifjol motsvarande över 100 miljoner kronor av staten. I utbyte uppmanade han sina anhängare, bl.a. genom sin privata radiostation, att rösta på PiS.
– Man kan tycka att såna pengar istället borde användas till annat – exempelvis vård av svårt handikappade barn.
– Samtidigt har många unga börjat tänka på ett nytt sätt. Tron på Gud och kyrka börjar ta separata vägar för många.
– Kyrkans ställning har försvagats av flera pedofil-skandaler under de senaste åren. Det har kommit fram att präster som begått övergrepp mot barn inte har straffats eller polisanmälts – utan bara placerats i en ny församling där dom kan begå nya övergrepp.

Symbol för ”Kvinnornas strejk” i Polen.

Hur har makthavarna reagerat på protesterna? 

– Många som deltagit i protesterna har varit ungdomar. Myndigheterna har hotat lärare som deltagit i protesterna med repressalier. 
– I statlig TV, som helt kontrolleras av regeringspartiet, har man fått höra att demonstranterna sprider Coronavirus. De visade en bild på protesterande med rök över deras huvuden och sa att röken var ett ”coronavirus-moln”.
– Samtidigt har många präster sagt att coronavirus inte kan finnas i deras kyrkor och att de har en övernaturlig makt att sätta stopp för smitta. 
– Förespråkare för abortförbudet har också jämfört abort på grund av allvarliga fosterskador med nazisternas rashygieniska idéer och mord på handikappade och psykiskt sjuka, under 1930-talet. 

Vad tror du om framtiden?

– De senaste åren har det inte hänt mycket positivt i Polen. Bara bakslag efter bakslag när det gäller människors frihet.
– Samtidigt har många insett att kyrkan har för mycket makt. Nästan ingen av mina vänner eller familj i Polen sa att de skulle rösta på PiS inför förra valet. Jag tror att många unga tänker på ett nytt sätt.
– I Polen har vi en rik historia när det gäller att kämpa för vår frihet och våra rättigheter, som regeringen verkar ha missat. Vi kommer inte att vara tysta.
– Själv försöker jag påverka genom att sprida information om vad som händer till så många som möjligt här i Sverige.
– Jag stärks av att få stöd av många som jag pratar med – och rörelsen i Polen stärks av alla positiva reaktioner som kommer från hela världen.

Lämna en kommentar