Lokalt och insändare

Alkoholmissbruk och våld mot kvinnor har ökat under pandemin

Foto: EU-parlamentet / Pietro Naj-Oleari (CC BY-NC-ND 2.0)
Peter Ericsson
Publicerad i
#154
Lästid 2 min

Våldet i nära relationer har ökat kraftigt under coronapandemin. Var tredje kommun har märkt en stor eller liten ökning av våld i nära relation enligt en kartläggning genomförd av DN. Antalet polisanmälningar när det gäller misshandel i nära relationer har ökat med 5 procent jämfört med samma period 2019 (Brå).

I sex av tio kommuner har antalet anmälningar legat still eller minskat. Men i flera av dessa har istället polisanmälningarna om våld i hemmet ökat. Kvinnor och barn är de mest utsatta grupperna när det gäller våld i nära relation. Det är inte ovanligt att barn har bevittnat sin mamma bli slagen eller utsättas för hot. Oron för privatekonomin pekas ut som en grogrund för konflikter.

I Falun har Enheten för våld i nära relationer aldrig haft så många ärenden som under pandemin. Det våld som anmäls är dessutom grövre och personerna befinner sig i en svårare situation.

Det ökade våldet är även kopplat till en ökning av alkoholmissbruket under pandemin. Då många jobbar hemifrån eller har permitterats från sina arbeten har alkoholmissbruket ökat. I vissa kommuner är ökningen drastisk. I Kiruna har antalet ansökningar om behandling för alkoholmissbruk nästan fördubblats under pandemin. De som söker hjälp är vanliga familjefäder som sällan haft problem tidigare.

Det handlar även om personer som tidigare enbart drack på helgerna, men som klarade av att hålla sig nyktra och drogfria under veckorna eftersom de hade ett jobb att gå till. När dessa personer nu jobbar hemifrån, har permitterats eller blivit arbetslösa har de hamnat i ett missbruk.

Varje fall av våld i hemmet utgör en tragedi. Utvecklingen under pandemin understryker hur tätt sammankopplad kampen mot våld i nära relationer är med arbetet för att bekämpa alkoholmissbruket.

Lämna en kommentar