Inrikes

Antivaccinrörelsen hotar folkhälsan – baseras på farliga konspirationsteorier

Foto: Fibonacci Blue (CC BY 2.0)
Jan Hägglund
Publicerad i
#156
Lästid 8 min

I Sverige slipper befolkningen bland annat de fruktade virussjukdomarna polio, smittkoppor och mässling. Många tar detta för givet. Men skälet till att vi i Sverige slipper dessa dödliga och förlamande farsoter är att den vuxna befolkningen har vaccinerat sig för sin egen skull, för sina barns skull samt för samhällets skull. Det handlar om en samhällssolidaritet som gynnar alla.

Det krävs att ca 80 procent av alla i ett land vaccinerar sig för att sjukdomen polio inte ska återkomma. Motsvarande siffra för mässling ligger på mellan 90-95 procent. Än så länge saknas de nödvändiga erfarenheterna för att kunna säga hur stor del av befolkningen i ett visst land som måste vaccinera sig för att coronaviruset ska stoppas på samma sätt som exempelvis polio, smittkoppor och mässling (se faktaruta om dessa sjukdomar i slutet av artikeln).

Det är detta som gör det så viktigt att en så stor del som möjligt av befolkningen vaccineras. Dels för att besegra coronaviruset, dels för att inte öppna dörren och åter släppa in polio, smittkoppor och mässling i samhället. Men det finns två icke-medicinska problem som vi måste ta upp i detta sammanhang.

Tyvärr råder det en relativt utbredd rädsla för att vaccinera sig mot coronaviruset. Detta är det första problemet. Uppgifter om hur stor del av befolkningen som tvekar att vaccinera sig varierar. Och andelen förändras också. Detta är ett av de stora problemen – och ett problem som måste diskuteras. I Sverige beror detta delvis på att mellan 150–440 unga (uppgifterna varierar beroende på varifrån uppgifterna hämtas) drabbades av narkolepsi i samband med den s.k. ”svininfluensan” 2009-10. Dessa fall var alla mycket tragiska. Och diskussionen kring de drabbade har levt vidare eftersom samhället dröjde alldeles för länge med att betala ut ersättning till de drabbade. I detta fall var samhällets agerande verkligt bristfälligt och så får det aldrig gå till igen.

Det gäller dock att ha proportioner. Detta kräver kännedom om vissa väsentliga fakta:
■ Det var hela 5,3 miljoner svenskar som vaccinerades mot svininfluensan. Räknar vi med att cirka 300 personer ”extra” drabbades av narkolepsi på grund av vaccinationerna innebär detta att 5,5 personer drabbades av varje grupp på 100 000 som vaccinerades i Sverige. Detta är en väldigt liten andel.
■ En studie gjord i Norge visar att personer som drabbades av själva sjukdomen svininfluensan också uppvisade en ökad risk att drabbas av narkolepsi (Källa: Norska Folkhälsoinstitutet). Detsamma gäller i Kina och Taiwan.
■ Skälet till detta är att kopplingen till narkolepsin fanns i själva det virus som skapade sjukdomen svininfluensan. Och vaccinet mot svininfluensan var baserat på det virus som skapade sjukdomen. Ingen kan säga hur många ”extra” fall av narkolepsi som skulle ha blivit resultatet ifall ingen hade vaccinerats i Sverige. Men den norska studien visar alltså att sjukdomen i sig ökade antalet fall av narkolepsi. (Jag skriver ”extra” fall eftersom cirka 100 svenskar drabbas av narkolepsi varje år – fast av helt andra skäl än viruset svininfluensan (eller det vaccin som var baserat på detta virus).
■ Det förekom flera vaccin i kampen mot svininfluensan runt om i världen. Varje vaccin baserades på olika delar av svininfluensaviruset. Det enda vaccin som visade sig öka antalet människor med narkolepsi, var det vaccin som användes i de två länderna Sverige och Finland. De allra flesta vaccin ledde alltså inte till att antalet människor med narkolepsi ökade. Tyvärr har detta nästan inte alls uppmärksammats i debatten.

Tilläggas bör att vaccinet mot corona hittills inte visat sig skapa narkolepsi. Detta trots att över 100 miljoner människor fått de olika vaccinerna. Vad gäller de vaccin som används i Sverige gör en uppföljning varje månad för att kartlägga eventuella biverkningar.

Det finns en anti-vetenskaplig anti-vaccinrörelse

Detta är det andra icke-medicinska problemet som jag syftar på. Det är naturligt att enskilda människor känner oro, både inför nya virussjukdomar och nya vacciner. Men det förhåller sig annorlunda med dagens framväxande anti-vaccinrörelse. Denna rörelse arbetar aktivt för att omvandla oron till att få människor att sluta vaccinera sig. Och detta är något helt annat.

Tillsammans kan dessa två faktorer utvecklas till ett verkligt stort problem. Och på sikt till en ren katastrof. För om inte tillräckligt många svenskar vaccinerar sig mot coronaviruset riskerar Sverige att aldrig nå upp till den andel vaccinerade som krävs för att coronaviruset ska stoppas på samma sätt som exempelvis polio stoppades. Och om detta händer kommer i sin tur tusentals, kanske ännu många fler, att dö av covid-19 – just på grund av vaccin-motståndarna! Skulle detta ske vore det en verklig katastrof.

En bieffekt av coronapandemin är döden

I skrivande stund (den 5 februari) uppges att 12 115 människor har avlidit i Sverige på grund av att de har utvecklat covid-19 efter att ha kommit i kontakt med coronaviruset (Johns Hopkins University & Medicine). Att dö är en kraftig bieffekt av en sjukdom. Men till detta kommer att många som tillfrisknar riskerar att få mer eller mindre allvarliga men. Det kan, bland annat, röra sig om permanenta skador på lungorna. Men detta verkar inte anti-vaccinrörelsen bekymra sig om.

Bekämpa konspirationsteorier

Nya Arbetartidningen ser det som en av sina uppgifter att höja allmänbildningen. Ett led i att höja allmänbildningen består i att bekämpa konspirationsteorier – och de grupper som sprider dessa. En av de mest spridda konspirationsteorierna i världshistorien består i att judarna strävar efter världsherravälde. En viktig skrift, historiskt sett, när det gäller spridandet av denna konspirationsteori är ”Sion vises protokoll”. Skriften – som är en förfalskning – publicerades för första gången i början av 1900-talet.

I skriften påstås liberaler, frimurare, kommunister och kapitalister utgöra redskap för judarnas strävan efter just världsherravälde. För någorlunda allmänbildade människor verkar detta väldigt motsägelsefullt. Tanken på att kommunister och kapitalister, liberaler och frimurare, skulle samarbeta för att upprätta ett judiskt världsherravälde kan även verka direkt skrattretande. Ta bara det faktum att kommunister och kapitalister alltid varit varandras fiender. Men förfalskningen är alltså gjord av den tsarryska polisen i början på 1900-talet. Detta gör det hela mer begriplig. Det var nämligen många politiska och ekonomiska riktningar som uppfattades som hot mot just det sönderfallande tsarväldet i Ryssland. I början på 1900-talet. De som har fortsatt att sprida denna skrift är dels nazister, dels regimerna i exempelvis Iran, Syrien och Egypten.

Förnekandet av Förintelsen

Nazister och olika regimer i mellanöstern förnekar ofta att Förintelsen av sex miljoner judar och en miljon romer har ägt rum. Denna konspirationsteori hänger samman med den om judarnas strävan efter världsherravälde. Argumentet från konspirationsteoretikerna går ut på att judarna har hittat på Förintelsen för att ”alla” ska tycka synd om dem och därför inte se deras strävan efter världsherravälde. Grovt sett.

Även bland Muslimska brödraskapet är detta en spridd uppfattning. Yusuf al-Qaradawi är ordförande i Europeiska Fatwarådet som styrs av Muslimska brödraskapet. Al-Qaradawi anses vara en av ”brödraskapets” viktigaste ideologisk-religiösa ledare. Låt oss citera honom: ”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats”. (TV-kanalen Al-Jazeera 22/1-2009)

Lägg märke till formuleringen ”…även om de [judarna] har överdrivit denna fråga …”. Här ser vi, tyvärr, hur Muslimska brödraskapet och nazisterna enas i uppfattningen om att Förintelsen aldrig ägt rum. Eller är överdriven.

Antivaccinledare förnekar Förintelsen

När de som sprider konspirationsteorier vänder sig mot vaccinationer så riskerar deras tänkande att bidra till att folk dör. I onödan. Frågan ställs på sin spets i samband med coronapandemin.

De människor som stigit in i konspirationsteoriernas värld tappar inte sällan greppet om verkligheten. Ett slående exempel på detta Linda Karlström. Hon är förgrundsgestalten för vaccinationsmotståndet i Sverige. Linda Karlström förnekar även Förintelsen (Expressen, 18 dec, 2020)!

Om detta betyder att Linda Karlström är nazist vet vi inte. Det vi däremot med säkerhet vet är att många som hatar judar – både nazister och islamister som Muslimska brödraskapet – förnekar förintelsen. Det vi också vet med säkerhet är att nazister och islamister som Muslimska brödraskapet använder just konspirationsteorier som en metod att föra fram sina åsikter. Det tillhör alltså Nya Arbetartidningens uppgifter att bekämpa dessa konspirationsteoretiker. Och till dessa hör även dagens anti-vaccinrörelse.

Fakta om vaccination

Smittkoppor

Smittkoppor var en mycket dödlig sjukdom som härjade under tusentals år. Mellan 20-30 procent av de smittade dog. I Sverige dog ca 300 000 människor av smittkoppor åren 1750-1900. Smittkoppor var den första sjukdom som det gick att vaccinera emot. Den första vaccinationen mot smittkoppor i Sverige skedde 1801. År 1816 blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn mot smittkoppor. Den allmänna vaccineringen mot smittkoppor upphörde 1976 i Sverige, då sjukdomen i stort sett var utrotad i världen. Detta sedan WHO genomfört ett tioårigt internationellt program för att utrota sjukdomen genom massvaccinering. År 1980 förklarades smittkopporna vara utrotade – den första sjukdom som människan helt lyckades eliminera.

Polio

Under första halvan av 1900-talet var polio en vanlig sjukdom i Sverige. Sjukdomen kunde leda till förlamning, livslånga funktionsnedsättningar och i värsta fall död. Det krävs att ca 80 procent av ett lands befolkning är vaccinerad mot polio för att sjukdomen inte ska återkomma. I Sverige inleddes massvaccination mot polio i alla åldrar år 1957. Från år 1965 får alla barn poliovaccin. Det sista inhemska fallet av polio rapporterades 1977. Polio är endemiskt endast i två länder idag – Afghanistan och Pakistan. Detta enligt WHO. Världshälsoorganisationens mål är att sjukdomen ska vara helt utrotad år 2023. Om detta lyckas kommer vaccination mot polio inte längre vara nödvändig.

Mässling

Före massvaccinationen mot mässling gick sjukdomen i vågor, med tiotusentals insjuknade under de värsta åren. I början av 1900-talet dog flera hundra människor i mässlingen varje år. De flesta svenskar hade haft sjukdomen vid 15 års ålder. Det krävs att mellan 90-95 procent av befolkningen i ett land är vaccinerad mot mässlingen för att sjukdomen inte ska återkomma. År 1971 inleddes massvaccination mot mässling av alla barn och 1982 infördes ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Inhemsk smitta av mässling stoppades i slutet av 1980-talet. Under 2000-talet rapporterades knappt 60 fall av mässling årligen. Alla har koppling till smitta utomlands och majoriteten är ovaccinerade. Mässling är fortfarande en vanlig barnsjukdom i fattiga länder.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.