Miljö och klimat

Steg framåt för syntetiskt fossilfritt bränsle

Syntetisk bensin och diesel som kan tankas i befintliga fordon och distribueras via befintlig infrastruktur utgör en viktig del i att minska utsläppen av växthusgaser. Foto: Gunnar Creutz ( CC BY-SA 4.0)
Veckans Nyheter
Publicerad i
#157
Lästid 2 min

Ett forskarteam som specialiserar sig på framställning av helt syntetisk bensin och diesel kommer snart kunna testa sina recept i större skala. Enligt Jyri-Pekka Mikkola, professor vid både Umeå och Åbo universitet, är det i huvudsak EU:s krav på ökad bioinblandning i bränslet som gör att industrin behöver alternativ. Samtidigt krävs en drastisk minskning av användandet av fossila bränslen för att minska utsläppen av växthusgaser.

Den syntetiska bensin som Mikkolas forskarteam framställt är helt fossilfri. För att framställa den syntetiska bensinen används en blandning av etanol och vatten. Blandningen matas in i en katalysator och ut kommer en bensin som är bättre än vanlig fossil bensin.

För att framställa etanolen behövs någon form av biomassa som innehåller socker. Det handlar exempelvis om matavfall, jordbruksavfall, restprodukter från skogsbruket – eller gammalt tidningspapper. Etanolen skulle i sig också kunna tankas i bilar. Men detta kräver att motorerna är anpassade för etanol. Fördelen med den syntetiska bensinen är att den kan användas direkt i befintliga bensinbilar – och därmed minska utsläppen från dessa.

Forskarteamet förhandlar med ett stort oljebolag om att uppföra en anläggning för bensinproduktion, som man hoppas ska kunna producera två tankbilar bensin per dygn.

Forskarteamet har även tagit fram en liknande teknik för att framställa fossilfri syntetisk diesel. De beräknar att en demoanläggning ska kunna vara klar inom några månader.

Idag finns över en miljard fordon i världen. För att få till stånd ett trendbrott där utsläppen av växthusgaser slutar att öka och istället börjar minska måste utsläppen från världens alla befintliga fordon minskas. Därför är massproduktion av fossilfri syntetisk bensin och diesel, som kan användas i den befintliga fossilbaserade infrastrukturen, en av de mest angelägna åtgärderna för att bekämpa klimatförändringarna.

Veronica Nordenström
Tomas Westerström

Lämna en kommentar